Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

Makaleler

Genel

Kekemelik Nedir, Kekemelik Nasıl Geçer?

Kekemelik, Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği (DKTD) tarafından şu şekilde tanımlanmıştır; “Konuşma akıcılığının; ses, hece veya tek heceli sözcük tekrarı, seslerin uzatılması ve hava akışında

Devamını Oku>>
Genel

Otizmde Konuşma Terapisinin Önemi

Otizm spektrum bozukluğu, nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, beyin yapısına veya işleyişine olumsuz etkide bulunan belirli sinir sistemi problemlerinden kaynakladığı düşünülen karmaşık bir nörogelişimsel bozukluktur.

Devamını Oku>>
Genel

Dizartri Nedir? Nedenleri Nelerdir?

Bireyler düşüncelerini çeşitli araçlarla ifade eder. Düşüncelerin ifade edilmesinde kullanılan en yaygın ve etkili araç konuşmadır. Konuşma, düşüncelerin ifade edilme vasıtası olarak kullanılan sözel dilin,

Devamını Oku>>
Genel

Dudak Damak Yarıklarında Konuşma Terapisi

Dudak damak yarıklığı, gebeliğin genellikle dördüncü ila on ikinci haftaları arasında gerçekleşen, bebeğin yüz bölgesinde birleşmenin farklı sebeplerle duraklaması sonucu oluşan yapısal bir bozukluktur. Dudak

Devamını Oku>>
Genel

Pelteklik Nedir? 

Konuşma akıcılığında ve ritminde, vurgularda veya konuşmanın zihinsel organizasyonunda yaşanan sorunlar “konuşma bozukluğu” başlığı altında değerlendirilir. Konuşmada görev alan pek çok etken vardır. Söz konusu

Devamını Oku>>
Genel

Disfazi Nedir?

Disfazi, bir dil gelişimi bozukluğudur. Disfazi, dili konuşma ve anlama kapasitesini etkiler. Disfazili kişiler, doğru kelimeleri bir araya getirerek cümle kurmakta zorlanabildikleri gibi, başkalarının ne

Devamını Oku>>
Genel

Özgül Dil Bozukluğu (ÖDB) Nedir?

Özgül dil bozukluğu bir sembol sistemi olan dili,  algılama, işlemleme, formüle etme, iletme ve kullanma alanlarında yaşanan zorluklar olarak tanımlanabilir. Özgül dil bozukluğunda dilin beş

Devamını Oku>>
Genel

Artikülasyon Bozukluğu Nedir

Artikülasyon bozuklukları diğer bir tabir ile sesletim bozuklukları konuşma sesi bozukluklarından biridir. Artikülasyon bozukluğu konuşma anlaşılırlığını önemli derecede etkileyebilmektedir. Artikülasyon bozukluğu bireyin konuşmada yer alan

Devamını Oku>>
Genel

Göktürk CAS Testi

Göktürk CAS testi; 5 – 17 yaş grubu çocukların zihinsel bakımdan ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla uygulanan zeka ve yetenek testidir. CAS testi, 5 – 17

Devamını Oku>>
Genel

Göktürk WISC 4 Testi

Göktürk WISC 4 testi; çocuklarda uyum sorunları, sosyal becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, okul başarısı ve gelişim sürecinin izlenmesi amacıyla uygulanan, çocuk hakkında tutarlı ve isabetli

Devamını Oku>>
Genel

Selektif Mutizm Nedir?

Selektif mutizm (seçici konuşmamazlık), çoğu zaman çocukluk döneminde etkilerini gösteren ve bu nedenle çocukluk hastalığı olarak da ifade edilen bir durumdur. Latince “mutus” sözcüğünden türetilen

Devamını Oku>>
Genel

Başakşehir Wisc 4 Testi

Başakşehir Wisc 4 Testi; WISC – R zeka testinin günün koşullarına ve gereklerine göre revize edilerek daha başarılı sonuçlar verecek şekilde modernize edilmiş zeka testidir.

Devamını Oku>>
Genel

Başakşehir CAS Testi

Başakşehir CAS testi (Cognitive Assessment System), çocukların bilişsel işlemlerini tetkik etmek, değerlendirmek ve ne durumda bulunduklarını tespit etmek amacıyla uzman marifetiyle uygulanan bilişsel değerlendirme sistemidir.

Devamını Oku>>
Genel

Sultangazi Oyun Terapisi, Faydası

Oyun terapisi; çocukların güvenli ve kendilerini rahat hissettikleri bir ortamda uzman gözetiminde ve kontrolünde uygulanan, çocukların mutlu bir gelişim süreci geçirmesini hedefleyen terapi türüdür. Çocukların

Devamını Oku>>
Genel

Kayaşehir Oyun Terapisi

Çocuklar tabiatları ve yaşları gereği, duygu ve düşüncelerini ifade etmede yetişkinler kadar başarılı değildir. Nitekim, genellikle duygu ve düşüncelerinin farkında değildirler. Bu nedenle, duygu ve

Devamını Oku>>
Genel

Halkalı Oyun Terapisi

Çocuklar yetişkinlerin aksine, duygu ve düşüncelerini sağlıklı ve başarılı bir şekilde ifade edebilmek, konuşma becerilerini ortaya koyabilmek için güvenli ve huzurlu hissettiği, alışkın oldukları bir

Devamını Oku>>
Genel

Başakşehir Oyun Terapisti

Çocuklar, duygu ve düşüncelerini dış dünyaya yansıtırken tabiatları gereği yetişkinler kadar başarılı değildir. Genellikle, duygu ve düşüncelerinin farkında değildirler, anlamlandırmakta zorlanırlar. Bu itibarla, dış dünyaya

Devamını Oku>>
Genel

Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar

Artikülasyon bozuklukları, kişinin birtakım sesleri üretmek konusunda zorluk yaşaması veya sesleri yanlış üretmesidir. Artikülasyon bozukluğunda kişi, konuştuğu dile ait belirli sesleri doğru şekilde üretemez; bu

Devamını Oku>>
Genel

Otizmde Dil ve Konuşma Terapisi

Otizm, yaşamın ilk 3 yılı içerisinde kendini gösteren  karmaşık bir gelişim  bozukluğudur. Otizmde gecikmiş ya da atipik  davranışlar olarak  nitelendirilen davranışlar, kişinin temel olarak iletişim

Devamını Oku>>