Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

Göktürk CAS Testi

Göktürk CAS testi; 5 – 17 yaş grubu çocukların zihinsel bakımdan ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla uygulanan zeka ve yetenek testidir. CAS testi, 5 – 17 ve 8 – 17 yaş olmak üzere iki forma sahiptir. Okula başlanma yaşı gelen çocukların ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması için başvurulan birçok zeka ve yetenek testi vardır. CAS testi, bu testler arasında en kapsamlı sonuç veren birkaç testten biridir. Göktürk cas testi; dikkat, planlama, eş zamanlı ve ardıl bilişsel işlemlerin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

CAS Testi Ne İçin Kullanılır?

Göktürk cas testi, çocukların zihinsel açıdan değerlendirilmesi amacıyla kullanılan ve oldukça kapsamlı sonuçlar veren tutarlı bir testtir. Çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, zihinsel engel durumu, travmatik beyin hasarı, duygusal bozukluklar ve üstün zeka başta olmak üzere, birçok noktada ölçme ve değerlendirme olanağı sunar. Testten maksimum verim alınabilmesi için uzman marifetiyle uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi gerekir.

CAS testinden etkili sonuçlar alınabilmesi, testin başarıyla uygulanmasına ve sonuçların uzman perspektifinden değerlendirilerek planlama yapılmasına bağlıdır. Göktürk cas testi uygulaması için web sitemizi ziyaret edebilir, iletişim sekmesi üzerinden tarafımızla iletişim kurabilirsiniz.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite BozukluğuHiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliği olan çocukların bilişsel işlem özelliklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla cas testine başvurulabilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun değerlendirilmesinde özellikle dikkat ve planlama ölçekleri etkilidir.
Öğrenme GüçlüğüCas testi, bireyde gözlenen öğrenme güçlüğünün altına yatan bilişsel işlemlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi noktasında oldukça ideal bir testtir.
Zihinsel EngelCas testi çocuğun eğitimle sonradan öğrenmiş olduğu bilgilere oldukça az gereksinim duyan bir değerlendirme sağlar. Bu da çocuğun doğal performansının ölçülebilmesine olanak tanır. Cas testinin bu işlevi ve birçok farklı bilişsel işlemin değerlendirilebilmesine imkan tanıması, çocukta zihinsel engel olup olmadığına ilişkin ayırıcı tanıya yardımcı olmasını sağlar.
Travmatik Beyin HasarıTravmatik beyin hasarına karşı hassas olan çok farklı bilişsel işlemlerin ölçme ve değerlendirmeye konu edilebilmesini sağlar.
Duygusal BozukluklarCas testi ile birlikte elde edilen sonuçlar, ciddi duygusal bozuklukları olan çocukların değerlendirilmesinde yardımcı olabilecek veriler sunar.
Üstün ZekaDört temel ölçekten oluşan cas testi, üstün zekanın değerlendirebilmesi amacıyla gereken bilişsel işlemlerin ölçülmesinde önemli fayda sağlar. Standart ve geleneksel zeka testleri ile ölçülemeyen bilişsel alanlarda üstün olan çocukların belirlenmesinde yardımcı bilgiler sunar. Cas testi ile bireyde ölçülen fonksiyonların daha geniş kapsamlı olması sebebiyle standart testlerle saptananlara kıyasla çok daha farklı alanlarda üstün yanı bulunan çocukların belirlenmesine katkı sağlar.
Planlama ProblemleriSistematik ve yapısal bir yöntem sağlayarak çocuğun planlama ve organizasyon seviyesinin değerlendirilebilmesine imkan tanır.
Başarının Önceden ÖngörülmesiÇocukların akademik başarılarının daha önceden öngörülebilmesine yardımcı olur.