Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

Başakşehir CAS Testi

Başakşehir CAS testi (Cognitive Assessment System), çocukların bilişsel işlemlerini tetkik etmek, değerlendirmek ve ne durumda bulunduklarını tespit etmek amacıyla uzman marifetiyle uygulanan bilişsel değerlendirme sistemidir. CAS testi sayesinde nörolojik bir değerlendirme olanağı da mümkün olduğu için birtakım bilişsel fonksiyonlarda güçlük çeken çocukların hangi alanda güçlük yaşadığını belirlemek adına da oldukça isabetli bir veri sağlamaktadır.

Başakşehir CAS testini alternatif testlerden ayıran en önemli özelliği, kültürel faktörlerden bağımsız olarak çocuklara ilişkin değerlendirme imkanı sunmasıdır. CAS testinden beklenen faydanın elde edilebilmesi için tespit optimum koşullarda uygulanması ve test sonuçlarının değerlendirilerek isabetli çıkarımlar yapılması gerekir. Aksi halde, doğru bir yol haritası belirlenemez. Bu nedenle, CAS testi uygulamasında uzman yardımına başvurmak en doğru yaklaşım olacaktır.

Bireylerin öğrenme kabiliyeti ve öğrenim süreci farklılık gösterir. Bu farklılık, özellikle çocuklar ve gençlerde okul döneminde kendini gösterir. Öğrenim sürecinde çeşitli güçlükler yaşayan çocuklarda öğrenimi zorlaştıran etkenlerin tespit edilmesi son derece önemlidir. Zira, söz konusu zorlukların giderilmesi için öncelikle sorunun isabetli bir biçimde tespit edilmesi gerekir. CAS testi, bu kapsamda karşılaşılan zorlukların tespitinde oldukça etkili sonuçlar veren başarılı bir uygulamadır.

Başakşehir CAS testi uygulaması ile birlikte elde edilen bulgular doğrultusunda, teste konu çocukların bilişsel işlevlerdeki olumlu – olumsuz, güçlü – zayıf yönler belirlenir. Tespit edilen güçlü yönler ışığında çocuk yönlendirilir ve bu alanlarda daha da başarılı olması sağlanır. Test sonucunda belirlenen zayıf yönlere ilişkinse destek ve iyileştirme çalışmaları yapılarak zayıf yönlerin güçlendirilmesi amaçlanır. Tüm bu işlevler dikkate alındığında CAS testinin ne denli etkili ve önemli olduğu aşikar.

Başakşehir CAS Testi Kimlere ve Hangi Yaş Gruplarına Uygulanır?

Başakşehir CAS testi – belirli özel durumlar istisna olmak üzere – genellikle 5 ila 17 yaş grubu bireylere uygulanır. CAS testi, temelde iki farklı yaş grubunda uygulama alanı bulur. Söz konusu gruplar; 5 – 17 ve 8 – 17 yaş gruplarıdır. Okula başlama yaşı gelen çocuklarda uygulanan CAS testi, diğer yaş gruplarına kıyasla çok daha isabetli ve güvenilir sonuçlar verir.

Hemen belirtmek gerekir ki, test sonucunun doğru değerlendirilmesi ve elde edilen veri ışığında başarılı bir yol haritası çizilebilmesi için uzman yardımına başvurmanın önemi unutulmamalıdır. Test, teste konu çocuğun performans durumuna göre değişmekle beraber takriben 1 – 2 saat sürer.

CAS Testi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Başakşehir CAS testinin oldukça geniş bir uygulama alanı bulunmakla birlikte, başlıca uygulama alanlarını sıralamak gerekirse;

  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tespiti,
  • Üstün zekalıların belirlenmesi,
  • Öğrenme zorluğunun saptanması,
  • Zihinsel engeli bulunan çocukların tespiti,
  • Ciddi duygusal bozuklukları olan çocukların belirlenmesi,
  • Travmatik beyin hasarı olan çocukların saptanması,
  • Planlama sorunları bulunan çocukların tespiti.