Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

WISC-IV; 70’li yıllarda uygulanmaya başlanan WISC – R zeka testinin belirli açılardan düzenlenmesi sonucu geliştirilmiş, günümüz birey koşullarına göre revize edilmiş bir zeka testidir. WISC-IV testi,  çocukların dış dünya ile ilişkilerini doğru ve isabetli bir biçimde değerlendirmek, sosyal çevrenin şartlarına uygun şekilde analiz edebilmek için başvurulan önemli bir zeka testidir.

WISC-IV testi; çocukların diğer çocuklarla ve dış dünya ile uyum sorunu yaşaması, okul başarısı ve sosyal becerilerinin değerlendirilmesi, diikat, öğrenme ve gelişim sürecinin takip edilmesi vs. fenomenlerin doğru şekilde etüt edilmesi için geliştirilmiş testlerdendir. WISC-IV testinden beklenen verimim elde edilebilmesi için testin uzman gözetiminde ve uzman marifetiyle uygulanması gerekir. Aksi halde, testten beklenen yararın elde edilmesi ne yazık ki mümkün değildir. Ülkemizde wısc-ıv zeka testi eğitimleri Türk Psikologlar Derneği tarafından verilmektedir. Testi uygulayan kişilerin dernek tarafından uygulayıcı olarak sertifikalandırılmış olması gerekmektedir. 

 

WISC-IV Zeka Testi Nedir?

WISC-IV zeka testi; birçok farklı kategoride belirlenmiş on temel alt testten ve bunun yanında beş yedek testten oluşur. Temelde, çocuk ve gençler üzerinde zeka ve sosyal becerilerin ölçme – değerlendirmeye konu edilebilmesi amacıyla uygulanır. Testte bulunan on temel alt test, uygulama esnasında çocukların tamamı tarafından çözülür. Fakat, gerekli görülmesi halinde, çocuğun yönelimine ve özelliklerine göre değişmekle beraber, beş yedek testten bazılarının uygulanması da mümkündür.

WISC-IV testi, 6 – 16 yaş grubundaki bireylerin bilişsel yeteneklerini ölçmek amacıyla kullanılır. WISC-IV testi, WISC – R testinin günümüz koşullarına uyarlanmış, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları Türkiye toplumu üzerinde yapılarak güncellenmiş şeklidir. Zira, yetmişli yılların özelliklerine, koşullarına ve dış dünya faktörlerine göre geliştirilmiş WISC – R testi, günümüzün değişen koşulları ve özellikleri nedeniyle ölçme – değerlendirmede yetersiz kalmıştır. WISC – R testi revize edilerek optimum hale getirilmiş ve WISC-IV testi oluşturulmuştur. Bu konuda uzmanların ve ailelerin halen eski sürüm olan wısc-r zeka tetsini uygulayan kliniklere karşı  sorgulayıcı olmaları,  yapılan bireysel zeka değerlendirmelerinde elde edilen sonuçların  güvenilirliği açısından önemlidir. Her beceri hakkında  o beceriyi ölçebilecek donanıma sahip ölçek vb tarafından değerlendirildiği müddetçe doğru bilgi alınması mümkündür.

WISC-IV, normları 2003 yılında kabul edilmiş ve 2013 yılında Türkçeye tercüme edilmiş zeka testidir. WISC-IV testine, bugünün şartları göz önüne alınarak yeni nesil çocukların karşı karşıya kaldığı düzenin koşullarına göre yeni bölümler eklenmiştir. Test; bireyin  toplam zeka puanı, sözel kavrama alt küme, algısal akıl yürütme alt küme, çalışma belleği ve işlemleme hızı alt küme  performans puanları hakkında bilgi vermektedir. 

WISC-IV Zekâ Testleri Nelerdir?

WISC-IV testi, on alt temel test ve beş yedek testten oluşur. İşbu testte değerlendirilen bilişsel alanlar şunlardır:

  • Algısal akıl yürütme ve organizasyon,
  • Sosyal bilgi,
  • Konsantrasyon,
  • Sözel bilgi,
  • Kısa süreli işitsel bellek,
  • Dikkat,
  • Sözel ifade,
  • Zihinsel işlemleme hızı,
  • Görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerileri.

WISC-IV Zekâ Testi Nasıl Yapılır?

WISC-IV zeka testi bireysel olarak, uzman tarafından uygulanır. Testin uygulama süresi bireyden bireye değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık 1,5 – 2 saattir. Aileler test öncesinde  çocuğun uyku, beslenme, tuvalet durumu gibi  fizyolojik ihtiyaçlarının giderilmesi açısından bilgilendirilmelidir. Ayrıca çocuğun  test öncesinde psikolojik olarak test ortamına hazırlanması sağlanmalıdır. Testi uygulayan uzman tarafından ailenin ve çocuğun bu değerlendirme ile ilgili yaklaşımları doğru değerlendirilmeli çocuk ve ebeveynler bu konuda doğru bilgilendirilerek kaygı duydukları konuda rahatlatılmalıdır.  Kişiye yoğun stres altında test uygulanması, bireyin gerçek performansını yansıtamamasına neden olabileceği unutulmamalıdır. Test, uygulama ve raporlama olmak üzere iki aşamada tamamlanır. İlk oturumda ön görüşme yapılır. Ön görüşmenin kapsamı; çocuğun gelişim öyküsünün öğrenilebilmesi için aile yaşantısı, okul başarısı ve sosyal yaşamı hakkında aileden gerekli bilgilerin alınması ile ilgilidir. İkinci aşamada ise bireyin verdiği cevapların puanlanarak sonuçların raporlanması sağlanır. Aile ve uzmanlar için iki farklı rapor formatı hazırlanarak tetkiki isteyen kişilerle raporlar gizlilik esasına uygun bir şekilde paylaşılır. Testten beklenen sonucun alınabilmesi için, testin uzman gözetiminde ve test ortamına uygun bir ortamda uygulanması gereklidir.