Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

Göktürk WISC 4 Testi

Göktürk WISC 4 testi; çocuklarda uyum sorunları, sosyal becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, okul başarısı ve gelişim sürecinin izlenmesi amacıyla uygulanan, çocuk hakkında tutarlı ve isabetli bilgiler sunan modern bir zeka testidir. WISC 4 testi, 70’li yıllardan bu zamana değin uygulanagelen WISC – R zeka testinin günümüz koşulları ve özellikleri dikkate alınarak modernize edilmiş, bugünün çocuklarına daha uyumlu olacak şekilde revize edilmiş halidir.

Çocuklar ve gençlere yönelik birçok ölçme – değerlendirme testi mevcuttur. Göktürk WISC 4 testini bu testlerden farklı kılan en önemli ayırıcı özelliği; bugünün sosyal, kültürel, eğitim, teknoloji, ekonomi vs. faktörler ve dinamiklere göre düzenlenerek uyumlu hale getirilmiş olmasıdır. Bu yönüyle çok daha başarılı sonuçlar vermekte, alternatif ölçme – değerlendirme testlerine kıyasla daha isabetli, kapsamlı ve tutarlı bilgiler sunmaktadır.

Göktürk WISC 4 Zeka Testi Nedir?

Göktürk WISC 4 testinin sonuçları skor şeklinde ifade edilmez. Bu yaklaşım, çocukların test nedeniyle olumsuz etkilenmesine engel olur. Bu sayede çocuğun eğilimleri, üstün yetenekli olduğu noktalar ve zayıf yanları çok daha objektif olarak ortaya konabilir. WISC 4 testi 10 adet temel alt test ve 5 adet yedek testten oluşan, çocuklarda ve gençlerde zeka ve sosyal becerilerin ölçülebilmesi, değerlendirilmesine olanak tayına çok yönlü ve kapsamlı bir testtir.

WISC – 4 Zeka Testleri Nelerdir?

WISC 4 testi, bir paragrafta ifade edildiği üzere kendi içinde 10 adet alt temel test ve 5 yedek testten oluşur. Test sayesinde değerlendirmeye konu edilebilen bilişsel alanlar şunlardır:

  • Sözel bilgi
  • Sözel ifade
  • Sosyal bilgi
  • Dikkat
  • Kısa süreli işitsel bellek
  • Algısal akıl yürütme ve organizasyon
  • Zihinsel işlemleme hızı
  • Konsantrasyon
  • Görsel motor
  • İnce motor

Önemle belirtmek gerekir ki; WISC 4 zeka testinden beklenen yararın ve başarının elde edilebilmesi, testin uzman marifetiyle uygulanması ve sonuçların yine uzman gözüyle değerlendirilmesine bağlıdır.

WISC 4 Zekâ Testi Skoru Nasıl Değerlendirilir?

WISC 4 testini alternatif ölçme ve değerlendirme testlerine kıyasla farklı kılan en önemli özellik, testin kontrol edilmesiyle birlikte bulunan skorlar çocukla, anne ve babasıyla ve eğitim gördüğü kurumlarla paylaşılmaz. Bu durum, çocuklar üzerinde son derece olumsuz etkiler bırakan etiketlenme ve kıyaslanma gibi yanlış yaklaşımları önler. Peki, test sonucu nasıl değerlendiriliyor? sorusu akla gelebilir.

Skor puanlamak ve çocukla paylaşmak yerine, belirlenen kategorilerde çocuğun yönelimleri, başarılı olduğu alanlar ve başarılı olabileceği alanlar, üstün becerileri ve desteklenmesi gereken eksik yönleri detaylı olarak ifade edilir. Göktürk WISC 4 testi hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için web sitemizi ziyaret edebilir, iletişim sekmesi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Destek birimimiz merak konusu noktalara dair detaylı bilgi vererek izaha muhtaç tüm hususları açıklayacaktır.