Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

Başakşehir Wisc 4 Testi

Başakşehir Wisc 4 Testi; WISC – R zeka testinin günün koşullarına ve gereklerine göre revize edilerek daha başarılı sonuçlar verecek şekilde modernize edilmiş zeka testidir. WICS – 4 testi; özellikle 6 – 17 yaş grubu çocukların zihinsel becerilerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla uygulama alanı bulur. Bununla birlikte, çocuğun yalnızca zeka seviyesi değil; teste konu çocuğun güçlü ve zayıf zihinsel becerilerinin tespiti hakkında da önemli bilgiler elde edilir.

Çocuğun zayıf becerilerini desteklemek, güçlü yönlerini doğru bir planlama ile teşvik etmek, her açıdan sağlıklı ve olumlu bir gelişim kaydetmesi adına son derece doğru bir yaklaşımdır. Çocuğun zihinsel yeteneklerinin keşfedilmesi içinse başvurulabilen çeşitli testler vardır. WISC-IV testi, bu kapsamda başvurulan ve isabetli sonuçlarıyla başarılı bulunan zeka testidir. Testten beklenen yararın elde edilebilmesi için testin uzman marifetiyle ve gözetiminde uygulanması, değerlendirilmesi gerekir.

Başakşehir Wisc 4 Testi Nedir?

Başakşehir wisc 4 testi uygulanarak elde edilen sonuçlar, ilgiliye ait zihinsel faaliyet düzeyinin akranlarına göre ne durumda olduğunun belirlenmesinde yararlı veriler sağlar. Bununa yanı sıra üstün zekalı çocukların tespit edilmesi ve bu çocuklar üzerinde farkındalık oluşturulması işlevi de gösterir. Öte yandan, teste konu çocuğun iyileştirilmesi, geliştirilmesi gereken eksik ve zayıf becerilerin tespit edilerek bunlara yönelik destek programları hazırlanmasında da wisc 4 testine başvurulur.

Wisc – 4 testi, 10 adet temel ve 5 adet yedek test olmak üzere toplamda 15 alt testten oluşur. Alt testlerden her biri farklı zihinsel beceriye odaklanır. Farklı nedenlerle temel alt testleri uygulamanın mümkün olmadığı hallerde yedek alt testlere başvurulur. Başakşehir wisc 4 testi, çocuğun çalışma hızına vs. faktörlere göre değişmekle birlikte, genellikle 90 – 120 dakika süre ile uygulanır. Yinelemekte fayda var ki, testin optimum koşullarda ve uzman gözetiminde uygulanması ve değerlendirilmesi en sağlıklı yaklaşımdır.

Başakşehir Wisc 4 Testi Hangi Yetenekleri Ölçer

Başakşehir Wisc 4 testi ile ölçülebilen yetenekler; sözel kavrama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği ve işlemleme hızı olmak üzere dört başlıkta incelenir. Her bir başlık, zihinsel becerilerin farklı yönlerine ilişkin ölçe ve değerlendirmede bulunmak amacıyla uygulanır.

  • Sözel Kavrama | 5 Ayrı Alt Testten Oluşur

Kavrama, kavram oluşturma, akıl yürütme, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneği kullanılır.

  • Algısal Akıl Yürütme | 4 Ayrı Alt Testten Oluşur

Akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonun ölçülebilmesi amacıyla başvurulur.

  • Çalışma Belleği | 3 Ayrı Alt Testten Oluşur

Konsantrasyon, çalışma belleği, kısa süreli işitsel bellek ve dikkatin ölçümü amacıyla uygulanır.

  • İşlemleme Hızı | 3 Ayrı Alt Testten Oluşur

Haf – motor işlemle hızının ölçülebilmesi amacıyla uygulanır.