Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

Halkalı Oyun Terapisi

Çocuklar yetişkinlerin aksine, duygu ve düşüncelerini sağlıklı ve başarılı bir şekilde ifade edebilmek, konuşma becerilerini ortaya koyabilmek için güvenli ve huzurlu hissettiği, alışkın oldukları bir ortama gereksinim duyar. Rahat hissetmedikleri bir ortamda duygu ve düşüncelerini doğal yansıtamaz, farklı davranırlar. Dolayısıyla, çocukların konuşma becerilerine yönelik uygulanan terapiler ile yetişkinler için başvurulan terapi yöntemleri farklıdır.

Çocuklar için uygulanan terapilerde, kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri bir ortam dizayn edilir. Bu sayede, duygusal sorunlarını rahatlıkla ifade edebilmeleri amaçlanır. Oyun terapisi, söz konusu amaç üzere geliştirilen, uzman marifetiyle ve gözetiminde uygulanan etkili bir terapi türüdür. Halkalı oyun terapisinde çocuklarda gözlenen davranışsal ve ruhsal sorunların ve uyumsuzlukların iyileştirilerek çocuğun gelişim ve öğrenim sürecinin tamamlanması hedeflenir.

Oyun Terapisi Nasıl ve Ne Kadar Sürede Uygulanır?

Yetkin ve deneyimli bir terapist kontrolünde uygulanan oyun terapisi sayesinde çocuklarda olumlu yönde hızlı bir gelişme kaydedilir. İlgiliye uygulanacak terapi sayısı, çocuğa ilişkin genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra belirlenir. Zira, kimi çocuklar için on seans yeterli görülürken kimi çocuklarda iki yıla kadar terapi uygulanır. Ancak, iyileşme süresine ilişkin ortalama bir seans sayısı söylemek gerekirse, 13 – 16 seans terapide sonucunda başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Oyun terapisinde çocuğa uygulanacak seans sayısı belirlenirken; çocuğun etkilendiği faktörler, travmadan ne düzeyde etkilendiği, yaş vs. birçok parametre dikkate alınır. Oyun terapisinin kaç yaş grubu çocuklara uygulanabileceği de merak konusudur. Terapi, çocukların gelişim özelliklerine göre değişmekle birlikte, genellikle 2 – 12 yaş grubu çocuklara uygulanır.

Oyun Terapisi Türleri Nelerdir?

Oyun terapisi türleri; terapist tarafından yönlendirilen ve terapistin yönlendirmede bulunmadığı oyun terapisi olmak üzere temelde iki başlıkta incelenir. Fakat, oyun terapisi türlerine biraz daha ayrıntılı yaklaşıldığında; çocuk merkezli, deneyimsel, filial, gelişimsel, psikanaliti, kum ve kukla gibi birçok farklı oyun terapisi türü ile karşılaşılır. Söz konusu türler içerisinde en yoğun rağbet gören terapilerden kısaca bahsetmek gerekirse;

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çocuk merkezli oyun terapisi, terapistin yönlendirmede bulunmadığı ve günümüzde en çok uygulanan terapi türüdür. Bu terapi yönteminde oyunun yönetimi çocuğa bırakılır. Çocuk merkezli oyun terapisinde çocuğun yaşamındaki sorunları kendine özgü yöntemlerle ve kendi hızında çözmesi amaçlanır.

Deneyimsel Oyun Terapisi

Deneyimsel oyun terapisi, çocukların bilişsel olarak değil deneyimsel bir biçimde çevrelerini anlama, anlamlandırma ve yorumlamasına olanak tanır. Bu terapi türünde terapist, ancak çocuğun istemesi halinde oyuna dahil olur ve çocuk tarafından verilen rolüne bağlı kalır, o rol dışına çıkmaz. Oyun sürecinde çocuğun dışa vurduğu bilgiler anlamlandırılarak iç dünyasına dair çözümlemeler yapılır.

Filial Oyun Terapisi

Filial oyun terapisi, çocuk ile anne baba ilişkisinin oyun üzerinden güçlendirilmesini amaçlar. Oyun terapisi ile aile terapisinin bütünleştirilmesi ile ortaya çıkan filial oyun terapisi, çocuk merkezli oyun terapisinin bir parçasıdır. Bu terapi türünde çocuk ve aile arasında problemler çözülerek aile ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflenir.

Oyun Terapisi Çocuğa Ne Kazandırır?

Halkalı oyun terapisi ile çocuğun kendisini daha başarılı ve etkili bir biçimde ifade edebilmesi, iç dünyasında ve çevresinde gerçekleşen olayları anlama, anlamlandırma ve yorumlama becerisi kazanması ve bu sayede çocukta gözlenen sorunların çözülmesi sağlanır. Özel bir terapi türü olan oyun terapisi; bilişsel ve sosyal yönden gelişime, duygu ve düşüncelerin rahatlıkla ifade edilebilmesine imkan tanır. Oyun terapisi gerektiren sorunlarda vakit kaybetmeden terapiste başvurmak, sürecin olumlu seyri adına en doğru yaklaşım olacaktır.