Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

Dispraksi (Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu) Nedir?

Dispraksi (gelişimsel koordinasyon bozukluğu), çocuklarda ve yetişkinlerde hareket ve koordinasyonu, ince ve kaba motor becerileri, alıcı dili ve konuşmayı etkileyen bir gelişim bozukluğudur. Bu bozukluk DSM-5 kılavuzlarında gelişimsel koordinasyon bozukluğu olarak adlandırılır. Dispraksi, yaşamın tüm alanlarını etkileyerek, insanların başkalarının kolaylıkla yaptığı faaliyetleri gerçekleştirmesini zorlaştırır. Dispraksi belirtileri genellikle erken yaşlardan itibaren mevcuttur, ancak çocuk okula başlayana […]

Çocuklarda Dil Edinimi | Normal Gelişim Süreci

Normal gelişim, gelişimin temel ilkeleri paralelinde çocuğun yaşı ile orantılı olarak şekilde günden güne, sürekli artan, gelişen bilişsel, motor ve sosyal becerileri anlatmak için kullanılır. Dil edinimi çocuğun gelişim özellikleri ile bire bir ilişkilidir. Dil, çocuğun bilişsel, motor ve sosyal alanda yaşadığı zorlanmalardan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenebilmektedir. Normal bir dil edinimi için çocuğun bilişsel […]

Artikülasyon Bozukluğu Nedir

Artikülasyon bozuklukları diğer bir tabir ile sesletim bozuklukları konuşma sesi bozukluklarından biridir. Artikülasyon bozukluğu konuşma anlaşılırlığını önemli derecede etkileyebilmektedir. Artikülasyon bozukluğu bireyin konuşmada yer alan seslerden bir veya daha fazlasını doğru bir şekilde üretememesi ve dil bağlamı içinde uygun şekilde kullanamaması olarak tanımlanabilir. Artikülasyon problemi çocuğun ses dağarcığında bazı seslerin olmaması olarak da ifade edilebilir. […]

Rotasizm Nedir? R Harfini Söyleyememek

Rotasizm, “r” harfini söylememe durumu olup dünya genelinde yaygın görülmekte olan bir dil ve konuşma bozukluğudur. R sesi, seslerin edenimi açısından insanların en fazla sorun yaşadığı sesler arasındadır. Rotasizm olarak da adlandırılan r harfini söylememe durumu popülasyonun yaklaşık %6’sında görülen bir artikülasyon (ses) bozukluğu türüdür. Özellikle toplumumuzda r sesinin diğer seslere göre daha geç yaşlarda […]

Özgül Öğrenme Güçlüğü / Disleksi Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Özgül öğrenme güçlüğü, sözlü veya yazılı dili anlama veya performansa dökme ile ilgili temel süreçleri etkileyen, genetik veya nörolojik faktörlerden kaynaklanan bir durumdur. Çocuklar konuşma, dinleme, okuma (disleksi), anlama, heceleme, yazma, aritmetik hesaplamaları kavramada bir zorluk yaşayabilirler. Yönetilmediği takdirde düşük akademik başarıya sahip olmanın yanı sıra kötü ruh sağlığı, okulu bırakma ve işsizlik gibi kişinin […]

Göktürk CAS Testi

Göktürk CAS testi; 5 – 17 yaş grubu çocukların zihinsel bakımdan ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla uygulanan zeka ve yetenek testidir. CAS testi, 5 – 17 ve 8 – 17 yaş olmak üzere iki forma sahiptir. Okula başlanma yaşı gelen çocukların ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması için başvurulan birçok zeka ve yetenek testi vardır. CAS testi, […]

Göktürk WISC 4 Testi

Göktürk WISC 4 testi; çocuklarda uyum sorunları, sosyal becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, okul başarısı ve gelişim sürecinin izlenmesi amacıyla uygulanan, çocuk hakkında tutarlı ve isabetli bilgiler sunan modern bir zeka testidir. WISC 4 testi, 70’li yıllardan bu zamana değin uygulanagelen WISC – R zeka testinin günümüz koşulları ve özellikleri dikkate alınarak modernize edilmiş, bugünün çocuklarına […]

Selektif Mutizm Nedir?

Selektif mutizm (seçici konuşmamazlık), çoğu zaman çocukluk döneminde etkilerini gösteren ve bu nedenle çocukluk hastalığı olarak da ifade edilen bir durumdur. Latince “mutus” sözcüğünden türetilen mutizm; sessizlik, suskunluk anlamı taşır. Çok farklı şekillerde ortaya çıkabilen selektif mutizm; selektif mutizm ve tümden mutizm olmak üzere iki başlıkta incelenir. 3 – 4 yaş arasında gözlenen suskunluk durumuna […]

Başakşehir Wisc 4 Testi

Başakşehir Wisc 4 Testi; WISC – R zeka testinin günün koşullarına ve gereklerine göre revize edilerek daha başarılı sonuçlar verecek şekilde modernize edilmiş zeka testidir. WICS – 4 testi; özellikle 6 – 17 yaş grubu çocukların zihinsel becerilerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla uygulama alanı bulur. Bununla birlikte, çocuğun yalnızca zeka seviyesi değil; teste konu çocuğun […]

Başakşehir CAS Testi

Başakşehir CAS testi (Cognitive Assessment System), çocukların bilişsel işlemlerini tetkik etmek, değerlendirmek ve ne durumda bulunduklarını tespit etmek amacıyla uzman marifetiyle uygulanan bilişsel değerlendirme sistemidir. CAS testi sayesinde nörolojik bir değerlendirme olanağı da mümkün olduğu için birtakım bilişsel fonksiyonlarda güçlük çeken çocukların hangi alanda güçlük yaşadığını belirlemek adına da oldukça isabetli bir veri sağlamaktadır. Başakşehir […]