Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

Blog

Kekemelik Nedir, Kekemelik Nasıl Geçer?

Kekemelik, Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği (DKTD) tarafından şu şekilde tanımlanmıştır; “Konuşma akıcılığının; ses, hece veya tek heceli sözcük tekrarı, seslerin uzatılması ve hava akışında veya seslemede bloklarla, olağandışı yüksek sıklıkla ve/veya uzun süreli kesintilere uğramasıdır.” Ayrıca yüz buruşturma, el vurma, göz kırpma gibi kekemeliğe eşlik eden ikincil davranışlar da söz konusudur. Kekemelik ile ilgili […]

Konuşurken Takılma ve Kelimeleri Çıkaramama Nedenleri

Konuşurken takılma ve kelimeleri çıkaramama nedenlerini, konuşmada akıcılık bozuklukları başlığı altında değerlendirebiliriz. O halde, akıcılık bozukluklarının ne olduğunu, nedenlerini, sonuçlarını ve tedavisini mercek altına alalım: akıcılık bozuklukları, hızlı – bozuk konuşma ve kekemelik olmak üzere ikiye ayrılır. Kekemelik, konuşma sırasında ses ve hecelerin tekrarlanması, uzatılması veya blokların yaşanması şeklinde kendini gösteren akıcılık bozukluğudur. Hızlı – […]

Televizyon Dil ve Konuşma Gelişimini Nasıl Etkiler?

Televizyon izlemek, özellikle okul öncesi dönem olarak adlandırılan üç yaş öncesi dönemde çocuğun dil, konuşma ve sosyal gelişimine olumsuz etki eder. Televizyon izlemenin dil gelişimi üzerine olumsuz etkide bulunmasının temel sebebi, çocuğun dil ve konuşma gelişimi için son derece önemli olan çift yönlü iletişimin olmamasıdır. Zira, televizyon ile tek yönlü bir iletişim söz konusudur. Düzenli […]

Otizmde Konuşma Terapisinin Önemi

Otizm spektrum bozukluğu, nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, beyin yapısına veya işleyişine olumsuz etkide bulunan belirli sinir sistemi problemlerinden kaynakladığı düşünülen karmaşık bir nörogelişimsel bozukluktur. Otizm spektrum bozukluğu doğuştan gelebileceği gibi, yaşamın ilk yıllarında da ortaya çıkabilir. Genetik temelli olduğuna dair birtakım bulgular olmakla beraber, otizm spektrum bozukluğuna neyin sebep olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Otizm […]

Dizartri Nedir? Nedenleri Nelerdir?

Bireyler düşüncelerini çeşitli araçlarla ifade eder. Düşüncelerin ifade edilmesinde kullanılan en yaygın ve etkili araç konuşmadır. Konuşma, düşüncelerin ifade edilme vasıtası olarak kullanılan sözel dilin, akciğerlerden gelen havanın ağız, burun ve boğaz boşluklarında biçim kazanarak seslere dönüştürülmesi ve karşıdaki bireyin algılayabileceği bir forma dönüştürülmesidir. Bu sürecin gerçekleşmesi, yani konuşma eylemi için birçok kastan yararlanılır. Konuşma […]

Dudak Damak Yarıklarında Konuşma Terapisi

Dudak damak yarıklığı, gebeliğin genellikle dördüncü ila on ikinci haftaları arasında gerçekleşen, bebeğin yüz bölgesinde birleşmenin farklı sebeplerle duraklaması sonucu oluşan yapısal bir bozukluktur. Dudak ve damak yarıkları sonucunda dudak, sert damak, yumuşak damak, burun, diş vb. yapılardan birinde ya da birkaçında yapısal bozukluk oluşmasına ve söz konusu yapıların sesletim için gereken hareketleri doğru bir […]

Pelteklik Nedir? 

Konuşma akıcılığında ve ritminde, vurgularda veya konuşmanın zihinsel organizasyonunda yaşanan sorunlar “konuşma bozukluğu” başlığı altında değerlendirilir. Konuşmada görev alan pek çok etken vardır. Söz konusu etkenlerden herhangi birinde ya birkaçında sorun bulunması, konuşma bozukluğuna neden olur. Konuşma bozukluğu, tıbbi ve psikolojik birçok faktör kaynaklı yaşanabileceği gibi dil kazanımıyla ilgili bir sorundan dolayı da gelişebilir. Zira […]

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi Nedir?

Çocukluk çağı konuşma apraksisi (ÇÇKA), konuşma üretiminde görev alan beyinde veya kaslarda herhangi bir problem olmamasına karşın yaşanabilen motor konuşma bozuklukları arasında yer alır. Konuşmada kullanılan organların veya yapıların planlamasında, koordinasyonunda yaşanan zorluk sonucu ortaya çıkan ÇÇKA; kullanılan seslerin bileştirilememesi, kısıtlı veya eksik konuşma sesi kullanımı, zor sesler kullanmak yerine basit sesler kullanılması gibi özel […]

Disfazi Nedir?

Disfazi, bir dil gelişimi bozukluğudur. Disfazi, dili konuşma ve anlama kapasitesini etkiler. Disfazili kişiler, doğru kelimeleri bir araya getirerek cümle kurmakta zorlanabildikleri gibi, başkalarının ne dediğini anlamakta, okumakta ve yazmakta da güçlük çekebilirler. Disfazi birincil bir konuşma bozukluğudur. Bu bozukluk kendine özgü, ciddi ve inatçıdır. Zihinsel kapasitenin yeterli olmasına, uygun bir şekilde teşvik edilmesine ve […]

Özgül Dil Bozukluğu (ÖDB) Nedir?

Özgül dil bozukluğu bir sembol sistemi olan dili,  algılama, işlemleme, formüle etme, iletme ve kullanma alanlarında yaşanan zorluklar olarak tanımlanabilir. Özgül dil bozukluğunda dilin beş bileşeni olan fonoloji, morfoloji, sentaks, semantik ve pragmatik alanlardan biri, birkaçı veya hepsi ile ilgili sorunlar görülebilmektedir. Özgül dil bozukluğu tanısı konulabilmesi için çocuğun dil becerilerinde aksaklığa neden olacak bilişsel, […]