Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

WISC-IV, “Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition” olarak da bilinen, çocuklar için bir zeka testidir. Üsküdar WISC 4 testi, çocukların bilişsel işlevlerinin (düşünme, problem çözme, hafıza vb.) ölçülmesine yardımcı olur ve 6 ila 16 yaşları arasındaki çocuklara uygulanabilir. WISC-IV testi, uzun yıllar uygulanagelen WISC–R zeka testinin Türkiye popülasyonundaki çocukların bilişsel becerilerini ölçmek amacıyla geliştirilen güncel halidir. 

Üsküdar WISC-IV Testi İçeriğinde Ne Vardır?

WISC-IV, standartlaştırılmış bir testtir ve her çocuk için aynı şekilde uygulanır. Bu, sonuçların daha doğru ve karşılaştırılabilir olmasını sağlar. Üsküdar WISC-IV, çocukların bireysel olarak değerlendirilmesine olanak tanır. Bu, çocukların öğrenme ihtiyaçları ve güçlü yönleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. WISC-IV, farklı bilişsel işlevleri ölçen farklı alt testler içerir. Bu sayede, çocukların bilişsel işlevlerinin geniş bir yelpazesini değerlendirmek mümkün olur. Alt testler şu şekildedir:

  • Sözel bilgi,
  • Sözel ifade,
  • Sosyal bilgi,
  • Dikkat,
  • Kısa süreli işitsel bellek,
  • Algısal akıl yürütme ve organizasyon,
  • Zihinsel işlemleme hızı,
  • Konsantrasyon,
  • Görsel motor,
  • İnce motor.

WISC-IV Testi Nasıl Yorumlanmalı ve Kullanılmalıdır?

WISC-IV, çocukların bilişsel işlevleri hakkında bilgi edinmek için kullanılır ve sonuçları rehber öğretmenler, psikologlar ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından kullanılabilir. Üsküdar WISC 4 testi, sadece bilişsel işlevleri ölçer ve bu nedenle çocukların öğrenme güçlüklerinin veya davranışsal sorunlarının tüm nedenlerini belirleyemez. Tek başına çocukların tam bir resmini vermez ve tek başına bir çocuğun zeka seviyesini belirlemek için kullanılmamalıdır.

Bu nedenlerle, WISC-IV testi sonuçları bir uzman tarafından çocuğun bireysel değerlendirmesi ile birlikte yorumlanmalıdır. Uzman test sonuçları ile birlikte çocuğun sosyokültürel yaşam ortamını, yeteneklerini, kültürel ve dil becerilerini, kişiliğinin çok boyutlu yapısını, yaşadığı öğrenme güçlüklerini ya da davranışsal problemlerini değerlendirmede kullanacaktır.

WISC-IV Testi Uygulamadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

WISC-IV testini ülkemizde yalnızca Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen WISC-4 sertifikasını almış psikologlar uygulayabilmektedir. Uygulayıcının yeterli donanıma sahip bir uzman olup olmadığına dikkat edilmelidir. Testi uygulayan uzman test öncesinde çocukla sıcak ve güven bir ilişki kuracaktır. Çocuğun uygulama esnasında kendini güvende hissetmesi ve kaygılı olmaması önemlidir. Çocuğun fiziksel rahatlığına dikkat etmek de önemlidir. Örneğin, test öncesinde çocuğun aç ve uykulu olmamasına ve  tuvalet ihtiyacının karşılanmış olmasına dikkat edilmelidir.