Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

CAS (Cognitive Assessment System), Amerikalı psikolog Jack Naglieri tarafından geliştirilen, bilişsel işlevleri ölçmek için kullanılan bir testtir. CAS Testi çocuk ve genç yetişkinlerin zihinsel bakımdan ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Üsküdar CAS testi, geleneksel IQ testleri gibi sözel ve matematiksel yetenekleri değil, soyut ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçer.

CAS, diğer testlere kıyasla daha farklı bir yaklaşım benimser. Üsküdar CAS testi 4 ana bilişsel süreci ölçer: planlama, eşzamanlılık, dikkat. Ayrıca, test, bireylerin öğrenme tarzlarını ve stratejilerini de ölçer.

Üsküdar CAS Testi Hangi Durumlarda Kullanılır?

CAS, 5-17 yaşları arasındaki bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Üsküdar CAS testi, doğru bir şekilde uygulandığında ve sonuçları doğru bir şekilde yorumlandığında, farklı amaçlar için kullanılabilir.

Ancak, CAS testinin tek başına bir karar verme aracı olarak kullanılması önerilmez, test bulgusu ile klinik bulgunun birlikte değerlendirilmesi  gereklidir. Bu açıdan testi uygulayan test sonuçları ile birlikte uzman çocuğun sosyokültürel yaşam ortamını, yeteneklerini, kültürel ve dil becerilerini, kişiliğinin çok boyutlu yapısını, yaşadığı öğrenme güçlüklerini ya da davranışsal problemlerini değerlendirmede kullanacaktır.

Üsküdar CAS Testi bireylerin zeka düzeylerinin objektif olarak değerlendirilmesinde, öğrencilerin öğrenme potansiyellerinin belirlenmesinde, öğrenmede güçlü ve zayıf yanların tespitinde, bilişsel işlevlerin değerlendirilmesinde kullanılır. Ayrıca spesifik olarak aşağıdaki konularda kullanılması önerilir:

  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tespiti,
  • Üstün zekalıların belirlenmesi,
  • Öğrenme zorluğunun saptanması,
  • Zihinsel engeli bulunan çocukların tespiti,
  • Ciddi duygusal bozuklukları olan çocukların belirlenmesi,
  • Travmatik beyin hasarı olan çocukların saptanması,
  • Planlama sorunları bulunan çocukların tespiti.

CAS Testi Nasıl Yorumlanmalı ve Kullanılmalıdır?

CAS testi, şekil ve desen tanıma, matematiksel ve mantıksal ilişki kurma gibi görsel ve soyut problemleri çözmeye yöneliktir. Test, sözel becerilerle ilişkili olmayan görsel becerileri ölçtüğü için kültürden bağımsızdır. Bu nedenle, adil bir karşılaştırma sağlamak için kullanılabilir. CAS Testi, bilişsel işlevlerin geniş bir yelpazesini ölçebilir. Dikkat, bellek, dil, düşünme ve işleme hızı gibi birçok farklı bilişsel işlevi ölçebilir.

Bireylerin öğrenme tarzlarını ve stratejilerini ölçebilir. Test sonuçları, öğrenme ve eğitim stratejilerinin planlanmasına yardımcı olabilir. CAS testi, özellikle zeka seviyesi ölçümü için önerilen bir testtir. Bununla birlikte, tek başına bir kişinin zeka seviyesini tam olarak belirlemek için yeterli değildir.

Üsküdar CAS testi sonuçları, bir kişinin soyut ve mantıksal düşünme becerilerini ölçtüğü için, bir kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olabilir. Ancak, CAS testi sonuçları, kişinin genel zeka seviyesini belirlemek için kullanılan diğer testlerle birlikte değerlendirilmelidir.

Üsküdar CAS Testi Uygulamadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

CAS  testini ülkemizde yalnızca İstanbul Üniversitesi tarafından verilen CAS Testi uygulama sertifikasını almış psikologlar ve psikolojik danışmanlar (lisans mezunları) uygulayabilmektedir. Uygulayıcının yeterli donanıma sahip bir uzman olup olmadığına dikkat edilmelidir. Testi uygulayan uzman test öncesinde çocukla sıcak ve güven bir ilişki kuracaktır. Çocuğun sınav sırasında kendini güvende hissetmesi ve kaygılı olmaması önemlidir.

Çocuğun fiziksel rahatlığına dikkat etmek de önemlidir. Örneğin, test sırasında çocuklar rahat kıyafetler giymeli, sırtı desteklenmeli ve odanın sıcaklığı uygun bir seviyede olmalıdır. Testin süresi dikkate alındığında çocuk teste karnı tok, temel ihtiyaçlarını gidermiş olarak getirilmelidir.