Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

Sultangazi Dil ve Konuşma Terapisti, bireylerin iletişim kurmasını, anlaşmasını sağlayan en önemli araçlardan biridir. İnsanlar, dili kullanarak duygu ve düşüncelerini aktarabilir ve muhatabından dönüt sağlayarak sağlıklı ve pratik bir iletişim kurabilir. Ancak gerek dilde gerekse konuşmada yaşanan sorunlar, insan iletişimini önemli ölçüde etkilediği için hayat kalitesini düşürür. Sultangazi dil ve konuşma terapisti Zeynep Gedik Küçük, dil ve konuşma bozukluklarında uzmanlık sahibi olup, bu sorunlara ilişkin tanılama, terapi ve tedavi hizmeti sağlar.

Dil ve konuşma bozuklukları, uygulamada birbiri ile sıkça karıştırılan; ancak, birbirinden farklı iki kavramdır. Birey, söylenenleri anlamak, algılamak, duygu ve düşüncelerini anlatmakta güçlük yaşıyorsa, buna dil bozukluğu adı verilir. Konuşurken seslerin doğru çıkarılamaması, zorluk yaşanması, hızlı ve bozuk konuşulması, konuşma akıcılığında veya sesle alakalı bir sorun yaşanıyorsa, bu durum konuşma bozukluğu olarak değerlendirilir.

Dil ve Konuşma Bozukluğu Kimlerde Görülür?

Dil ve konuşma bozukluklarına her yaş grubundan bireylerde rastlanabilir. Söz gelişi; bir yaşında bir çocuğun gecikmiş konuşma problemi olabilirken, yetmiş yaşında bir yetişkin bireyin afazi şikayeti söz konusu olabilir. O halde, yaygın görülen dil ve konuşma bozukluklarını ifade etmek gerekirse, şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Afazi,
 • Gecikmiş dil ve konuşma,
 • Sesletim (artikülasyon) bozuklukları,
 • İşitme engeline bağlı konuşma bozuklukları,
 • Otizm kaynaklı konuşma bozuklukları,
 • Kekemelik,
 • Ses bozuklukları,
 • Dudak ve damak yarıklığı kaynaklı konuşma bozuklukları,
 • Motor konuşma bozuklukları,
 • Yutma bozuklukları,
 • Fonolojik ses bozuklukları,
 • Konuşma temposu ve ritim bozuklukları.

Dil ve Konuşma Terapisti Kimdir?

Sultangazi dil ve konuşma terapisti; her yaş grubundaki bireylerde görülebilen konuşulanları anlama, algılama veya kendini ifade etme ile ilgili sorunlara ilişkin dil, konuşma ve iletişim bozuklukları ve yutma – yutkunma problemleri üzerinde çalışmalar yapan, ayırıcı tanı koyup gerekli terapi ve tedavi programı uygulayan sağlık uzmanıdır. Dil ve konuşma terapisti, bir diğer adıyla dil ve konuşma patoloğu; terapi uygulanan bireyin ebeveyni, bakımında ve gözetiminde yardımcı olanlar, öğretmenleri, doktorları ve yakın sosyal çevresiyle koordineli ve sıkı bir çalışma gerçekleştirerek kapsamlı bir terapi hizmeti sağlar.

Dil ve konuşma terapisti; dil, konuşma ve ses bozukluklarına ilişkin önleyici terapi programı hazırlar, ayırıcı tanı koyar ve sağaltım – rehabilitasyon faaliyetlerini icra eder. Dil, bilişsel iletişim, konuşma, ses, rezonans ve yutma bozuklukları, birey iletişimini; doğumundan başlayıp yaşlılık sürecine değin önemli ölçüde etkiler. Dil ve konuşma terapisti, söz konusu bozukluklarda ayrıcı tanılama ve rehabilitasyon görevlerini yerine getirir, bu alanlarda bilimsel çalışma ve araştırmalar yapar.

Hangi Hallerde Dil ve Konuşma Terapistinden Yardım Almalıyım?

Dil ve konuşma bozukluklarından herhangi birinin bireyde var olması, dil ve konuşma terapisini gerektirir. Dil ve konuşma bozukluklarında erken tanı ve erken müdahalenin son derece önemli olduğu göz önüne alındığında, dil ve konuşma bozukluğu fark edildiği anda terapist yardımına başvurmak, sürecin olumlu yönde seyretmesi ve sonuçlanması, telafisi mümkün olmayan sorunlar yaşanmaması adına en doğru yaklaşım olacaktır.

İnsanların günlük yaşantısında iletişim etkinliğini kısıtlayan, iletişimsel etkililiğini azaltan her faktör, dil ve konuşma terapisinden yardım almayı gerektirir. Kişi, görünürde oldukça basit ve önemsiz gördüğü sorunlarda dahi terapist yardımı talep etmelidir. Zira, görünürde önemsiz ve basit bir sorun olarak görünen, geçici olduğu düşünülen durumlar, düşünülenin aksine çok daha ciddi ve kalıcı sorunların habercisi olabilir. Bu nedenle, zaman kaybetmeden uzman müdahalesine başvurulmalıdır.

Sultangazi dil ve konuşma terapisti; bireyin beyinsel gelişiminin tamamlanmasıyla birlikte gösterdiği dikkat ve dinleme, davranış, bellek, sosyal ve duygusal bozuklukları kapsayan öğrenme güçlüğünde, bireyin alıcı ve ifade edici dil becerilerinin yeterli seviyede gelişmemesi olarak değerlendirilen gecikmiş dil ve konuşmada ve çeşitli sebeplerden ötürü seste yaşanan perde, şiddet veya kalite problemlerini kapsayan ses bozukluklarında ayırıcı tanı, terapi ve tedavi hizmeti verir. Ses bozuklukları, gecikmiş dil ve konuşma, öğrenme güçlüğünün yanı sıra, dil ve konuşma terapistinin görev alanına giren diğer alanlar şunlardır:

 • İşitme bozuklukları,
 • Akıcılık, kekemelik,
 • Artikülasyon ve fonolojik bozukluklar,
 • Damak – dudak yarığı,
 • Afazi,
 • Motor konuşma bozuklukları,
 • Disleksi,
 • Otizm spektrum bozuklukları,
 • Seçici dilsizlik,
 • Nörolojik dil ve konuşma bozuklukları,
 • Yutkunma sorunları,
 • Yeme içme güçlüğü,
 • Dikkat ve davranış bozukluğu.

Sıralanan bozuklukların bireyde görülmesi halinde ivedi hareket etmeli, dil ve konuşma terapistinden yardım alınmalıdır. Zira, geç kalınmış vakalar oldukça uzun süren ve son derece zorlu geçen tedavi sürecini de beraberinde getirmektedir.