Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

Mecidiyeköy Wisc 4 zeka testi, çocukların zihinsel becerilerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş bir zeka testidir. Mecidiyeköy Wisc 4 testi sayısal zekanın ölçülmesi yanında, çocuklarda uyum sorunları, sosyal becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, okul başarısı ve gelişim sürecinin izlenmesi amacıyla da uygulanmaktadır.

Tam adı Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği- IV olan Wisc 4 Zeka Testi uzun yıllar ülkemizde de uygulanmış olan, günümüz sosyal ve kültürel hayatına uygunluğu zayıflamış Wisc-R Zeka testinin güncellenmiş halidir.

Wisc 4 Zeka Testi Türkçe standardizasyonu yapılmış en çok uygulanan zeka testidir. Wisc 4 Zeka Testinin Türkçe uyarlama ve standardizasyonu Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından 2008-2013 yılları arasında yürütülen bir çalışma ile yapılmıştır. Wisc 4 Zeka Testini yalnızca Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen eğitimi tamamlayan ve sertifika alan psikologlar yapabilmektedir.

Wisc 4 Zeka Testi Nedir?

Mecidiyeköy WISC 4 testi 10 adet temel alt test ve 5 adet yedek testten oluşan, 6 yaş ile 16 yaş 11 ay aralığındaki çocuk ve gençlerde zeka ve sosyal becerilerin ölçülebilmesi, değerlendirilmesine olanak tanıyan bir testtir. Wisc 4 Zeka Testi aşağıdaki bilişsel alanları kapsamaktadır:

 • Sözel kavrama,
 • Sözel bilgi,
 • Sözel ifade,
 • Algısal akıl yürütme ve organizasyon,
 • Sosyal bilgi,
 • Çalışma belleği,
 • Kısa süreli işitsel bellek,
 • Dikkat,
 • Konsantrasyon,
 • Zihinsel işlemleme hızı,
 • Görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerileri.

Wisc 4 Zeka Testi Nasıl Uygulanır?

Mecidiyeköy Wisc 4 Zeka Testinin uygulanması yaklaşık 2 saat sürmektedir. Çocuğun test esnasında fiziksel olarak huzursuzluk yaşamasına neden olabilecek yorgunluk, uyku ya da açlık durumuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Çocuğun rahat bir kıyafet giymiş olması faydalı olacaktır. Ayrıca testten önce çocuğa zeka testine girdiği, sonucunun çok önemli olduğu, dikkati olması gibi duygu durumunu etkileyecek uyarılarda bulunulmamalıdır.

Test öncesinde çocuğun ebeveynleri ile ön görüşme yapılarak öz yaşamöyküsü, sosyal hayatı ile eğitim hayatı hakkında bilgi alınır. Daha sonra terapist çocuğa testi uygular. Testin 1 yıldan önce yeniden uygulanması önerilmez. 

Wisc 4 Testi Nasıl Değerlendirilir?

Wisc 4 Zeka Testi sonucunda tek bir zeka skoru belirlenmez. Bunun yerine her bir alt teste ilişkin skor elde edilir. Test sonucunda sözel kavrama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği, işlemleme hızı ve tüm ölçek puanı olmak üzere beş ayrı puan hesaplanmaktadır.

Uzman test sonucu hakkında aileye ve gerekirse eğitim kurumuna geri bildirimde bulunarak, çocuğun akranlarına göre durumunu, her bir testten aldığı skorlara göre güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek gerekiyorsa destek alınması gereken konuları aktarır. Testi uygulayan ya da test sonucunu kullanan uzman test sonuçlarına göre bir müdahale programı hazırlayıp bir terapi planı yapabilir.