Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

WISC – IV (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği – IV), 6 yaş ile 16 yaş 11 ay arası yaş grubundaki çocukların zihinsel becerilerinin ölçülebilmesine, değerlendirilebilmesine olanak tanıyan zeka testidir. Wisc 4 testi sayesinde çocuğun güçlü yanları, desteklenmesi gereken zayıf zihinsel becerileri hakkında tutarlı bilgilere ulaşılabilir. Çocuğun güçlü becerilerini desteklemek ve daha da ileri taşımak veya zayıf becerilerine yönelik programlar sayesinde eksik yönlerin giderilmesini sağlamak mümkündür.

Psikolog Dr. & Uzman DKT Zeynep Gedik Küçük tarafından uygulanan Kemerburgaz Wisc 4 testinden elde edilen veriler, ilgilinin zihinsel faaliyetlerinin akranlarına göre değerlendirilmesine imkan tanır. Desteklenmesi, geliştirilmesi gereken zayıf zihinsel becerilere ilişkin çocuğa özgü planlama yapılarak vakit kaybetmeden destek programlarına başlanmasını mümkün kılar. Hemen belirtmek gerekir ki, testten beklenen faydanın ve başarının elde edilmesi için Wisc 4 testinde uzman yardımına başvurmak gerekir.

Kemerburgaz Wisc 4 Testi Nedir?

Kemerburgaz Wisc 4 testi; farklı zihinsel becerileri ölçmek ve değerlendirmek adına zihinsel beceri kümesine dağılmış 10 temel ve 5 yedek test olmak üzere 15 alt testten oluşan zeka testidir. Farklı nedenlerle temel alt testlerin uygulamaması halinde yedek alt testlere başvurulur. Test, istisna durumlar hariç genellikle doksan ila yüz yirmi dakika arasında tamamlanır. Ancak, ilgilinin çalışma hızı ve performansına göre sürede değişiklikler olabilir. 

Wisc 4 testi çoğu zaman tek oturumda tamamlanır; fakat, çocuğun gereksinimleri ve test performansına bağlı olarak – kısa süreli – ara verilebilir. Daha önce wisc – 4 testi yapmış bir çocuğun bir kez daha wisc 4 testi yapması için bir yıl beklenmesi tavsiye olunur. Ancak bir yıl tamamlandıktan sonra sağlıklı bir değerlendirme yapılabilir. Çocuğun test öncesinde uykusunu almış olması, rahat kıyafetler giymesi, sınav stresi yaşamasına neden olacak söylemlerden kaçınılması önemlidir.

Wisc – 4 Testi Hangi Beceri Alanlarını Ölçer?

WISC – 4; ilgili yaş grubu bireylerin beceri düzeylerinin, güçlü ve zayıf alanlarının, desteklenmeye ve geliştirilmeye açık becerilerin dört ayrı parametrede (sözel kavrama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği ve işlemleme hızı) değerlendirilmesini sağlar. Testte on adet alt test ve beş adet ek test bulunmak üzere toplamda on beş test vardır. İlgili, çoğu zaman on adet temel alt testi çözer; test kuralları dahilinde gerekli görüldüğü durumlarda ise beş ek test de çözülebilir.

  • Sözel Kavrama

Okunanları ve dinlenenleri anlama, sosyal ve akademik yaşamda edinilen bilgi ve becerileri kullanabilme, sahip olunan bilginin bir başkasına aktırılabilmesi, kendini ifade etme ve genel kültür noktasında akranlara kıyasla yeterli olup olmadığının belirlenmesi, akıl yürütme, kavram oluşturma ve kavrama noktasında ölçme ve değerlendirme sağlar.

  • Algısal Akıl Yürütme

Bir sorunun çözümü için plan yapabilme, sorunu yönetebilme, bir iş icra ederken sonraki adıma ne yapılacağının kararı ve uygulanması, karşılaşılan bir bilgiyi değerlendirip kullanabilme, mevcut bilgileri kullanarak neticeye ulaşabilme, ayrıntılara odaklanma ve zaman baskısı altında el – göz koordinasyonu becerilerine yönelik ölçme ve değerlendirme sağlar.

  • Çalışma Belleği

Duyulanların hatırlanması, icra edilen işte uzun süreli odak sağlanması, verilen görevlerin sırasıyla yerine getirilmesi, görev esnasında dikkat dağıtan faktörler olsa dahi odaklanma sağlanması, iki farklı görevin aynı anda takibi ve dikkate yönelik ölçme ve değerlendirme sağlar.

  • İşlemleme Hızı

Zihinsel hesaplar yapılması, bir sorunun çözümüne yönelik gereken işlemlerin seçilebilmesi, bir işi yerine getirirken ilgi ve odağın dağılmaması, talimatları takip edebilme ve bir görevi süresi içinde tamamlayabilme hızı becerilerine yönelik ölçme ve değerlendirme sağlar.

Testin 6 ay ile 1 yıl sonrasında tekrarı önerilir.