Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

Dil ve konuşma terapisi, dil ve konuşma becerilerinin gelişimine yardımcı olmak suretiyle dil ve konuşma özelinde yaşanan sorunların sağaltımını amaçlayan terapi türüdür. Dil ve konuşma terapisti Zeynep Gedik Küçük, Kemerburgaz dil ve konuşma terapisi ile tüm yaş gruplarında dil bozuklukları, ses, konuşma, yutma fonksiyonlarında gözlenen problemlerin kontrol altına alınması, sağaltımı ve tedavisi ile hayat boyu önlenmesine yardımcı olur.

  • Nörolojik sorunlar, otizm spektrum bozuklukları, yarık damak, işitme kaybı, serebral palsi, down sendromu ve diş problemleri başta olmak üzere, diş ve konuşma bozukluklarına neden olan pek çok farklı etken vardır. Bu bakımdan, dil ve konuşma terapisinden beklenen faydanın ve başarının elde edilebilmesi için, terapinin “dil ve konuşma terapisti” tarafından uygulanması oldukça önemlidir.

Bireyin bir başkasını anlamada, düşüncülerini açık, anlaşılır ve yapıca düzgün kurulmuş cümlelerle ifade etmede güçlük çekmesi “dil bozukluğu” kapsamında; seslerin net ve anlaşılır bir biçimde telaffuz edilmesinde, doğru artikülasyonda, ideal ses düzeyinde ve akıcı konuşmada zorluk yaşaması ise “konuşma bozukluğu” kapsamında değerlendirilir. Yaş grubu ve cinsiyet farkı gözetmeksizin herkeste görülebilen dil ve konuşma bozukluklarını şu şekilde gruplandırmak mümkündür:

  • Gecikmiş Dil ve Konuşma
  • Artikülasyon ve Fonolojik Bozuklukları
  • Akıcılık Sorunları (Kekemelik)
  • Ses Bozuklukları
  • Afazi (Edinilmiş Dil Bozuklukları)
  • Yutma Bozuklukları
  • Motor Konuşma Bozuklukları

Kemerburgaz Dil ve Konuşma Terapisti

Kemerburgaz dil ve konuşma terapisti Zeynep Gedik Küçük; dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının belirlenmesi, önlenmesi ve rehabilitasyonunun sağlanması alanında çalışmalar yapar. Dil ve konuşma bozuklukları alanı özerk bir bilim dalı olmakla birlikte disiplinler arası etkileşimin de gerekli olduğu bir alandır. Bu nedenle, dil ve konuşma terapisti farklı özelliklere ve koşullara sahip vakalara yardım ederken multidisipliner bir yaklaşımla çalışır.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Nedenleri

Dil ve konuşma bozuklukları nedenleri; organik (yapısal) bozukluklar, fonksiyonel bozukluklar ve duygusal – sosyal bozukluklar olmak üzere, temelde üç başlıkta incelenir.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Sebepleri
Organik (Yapısal) BozukluklarFonksiyonel BozukluklarDuygusal ve Sosyal Bozukluklar
Dudakların yarık veya normale göre daha gergin olmasıBireyin konuşma organlarında herhangi bir sorun olmamasına karşın, konuşma organlarının görevini icra edememesiÇocukların yaşadıkları korkular
Dil kasının normal fonksiyonunu icra edememesiAilede yabancı dil konuşulması veya konuşulan dilin doğru ve gerektiği gibi konuşulmamasıUyku bozuklukları
Dilin normalden büyük ya da küçük olmasıÇocuğun dil gelişimini destekleyecek etkinliklere teşvik edilmemesiAnne ve babanın duygusal sorunları ve çocukla gerektiği gibi ilgilenememeleri
Dil altı bağının dil ucuna kadar uzamasıÇocuğun ihmal veya istismar edilmesi
Damağın yarık olmasıSaplantılı düşünceler
Üst ve alt çenelerin birbirlerine normal şekilde basmamasıYanlış ve yersiz düşünceler
Hareketsiz çene kaslarıTikler
Yüksek damakUyum problemleri
Damağın yumuşak olmasıAile içi çatışmalar
Küçük dilin felçli olmasıEvham
Eksik veya düzensiz diş yapısı
Öğrenme güçlüğü, işitme görme bozuklukları

Kemerburgaz Dil ve Konuşma Terapisi Faydaları

Kemerburgaz dil ve konuşma terapisi; kekemelik, dil bozuklukları, artikülasyon ve fonolojik bozuklukları, dil gecikmesi, konuşma terapisine elverişli gelişimsel bozukluklar, özel gereksinimli ve gelişimsel yetersizliği bulunan çocuklar, işitme kayıplı çocuklar, özgün dil bozukluğu, yarık damak ve dudak ve apraksi gibi dil ve konuşma bozukluklarının kontrol altına alınması ve hayat boyu önlenmesine yardımcı olur.