Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

CAS (Cognitive Assessment System – Bilişsel Değerlendirme Sistemi) testi, 5 ila 17 yaş arası çocukların zihinsel yönden değerlendirilmesine olanak tanıyan yetenek ve zeka testidir. CAS testi; üstün zekalıların belirlenmesi, öğrenme zorluğunun ve zihinsel engeli bulunan çocukların değerlendirilmesi, dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin değerlendirilmesi gibi birçok noktada ölçme ve değerlendirme imkanı sunan etkili, isabetli ve tutarlı bir zeka testidir.

CAS testinden beklenen faydanın ve başarının elde edilmesi, testin uzman marifetiyle uygulanması ve sonuçların yine uzman gözüyle değerlendirilmesine bağlıdır. En doğru ve sağlıklı yaklaşım, CAS testi uygulama ve değerlendirme yetkisini haiz bir uzmandan yardım almaktır. Kemerburgaz CAS testi, Psikolog Dr. & Uzman DKT Zeynep Gedik Küçük marifetiyle uygulanır ve yine bizzat değerlendirmek suretiyle bireye özgü planlama yapar.

CAS testi; üstün zekalıların, dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin, öğrenme güçlüğünün tespiti ve travmatik beyin hasarı bulunan çocukların, zihinsel engeli olan çocukların, ileri düzeyde duygusal bozuklukları olan çocukların ve planlama sorunu yaşayan çocukların belirlenmesi adına başvurulan , çocuğun performansına göre değişmekle birlikte çoğu zaman doksan dakika süren zeka ve yetenek testidir. CAS testini ile alternatif testler arasındaki temel fark, çocuğun saf zihinsel becerilerinin ölçülmesidir.

Kemerburgaz CAS Testi Nedir?

CAS testi; 5 – 17 yaş grubu bireylerin bilişsel yönden değerlendirilmesi amacıyla 4 adet ölçek ve 12 adet alt testten oluşan zeka ve yetenek ölçme – değerlendirme testidir. Test, zekanın zihinsel fonksiyonlara dayandığı görüşünden hareketle zihinsel fonksiyonlar ve zeka arasındaki ilişkiyi ölçmek suretiyle ilgili hakkında değerlendirme yapılmasına yaklaşımıyla geliştirilmiştir. Cas testi ile değerlendirilen beceriler: planlama, dikkat, eş zamanlı ve ardıl bilişsel becerilerdir. CAS testi ile değerlendirilen bilişsel işlemler şunlardır:

 • Strateji oluşturulması,
 • Planların uygulanması,
 • Sonuçların tahmini,
 • Dürtü kontrolü
 • Faaliyet organizasyonu,
 • İlk kez karşılaşılan durumlar karşısında planlı tepkide bulunma,
 • Otokontrol,
 • Kendini gözleme,
 • Kendini değerlendirme,
 • Strateji kullanma,
 • Geri bildirimde bulunma,
 • Dikkat,
 • Temel noktaya odaklanma,
 • Önemli bilgiye odaklanma,
 • İlginin dağılmasını engelleme,
 • Seçici dikkat,
 • Dikkatin uzun bir süre devam ettirilmesi,
 • Çabanın sürdürülmesi,
 • Sözcüklerden bir düşünce bütünlüğü oluşturma,
 • Parçalardan bir bütün oluşturma, parçaları anlamlı bir şekilde gruplama,
 • Aynı anda birden çok şeyi görme,
 • Sözcükler arasındaki ilişkileri kavrama,
 • Vurgunun anlaşılması,
 • Sözel ilişkileri ve kavramları algılama,
 • Uzamsal bilgi ile işlem yapma,
 • Ardışık bir serideki birbirinden bağımsız seslerin doğru telaffuzu,
 • Sözcüklerin anlamsız olarak dizilimlerini kavrama,
 • Ardışık uyaranları anlama,
 • Konuşmanın seri organizasyonu,
 • Seslerin özel dizilimli şekli ile çalışma.

CAS Testi Ne Kadar Sürer?

CAS testi süresi – kişinin koşullarına göre değişmekle birlikte – genellikle doksan dakikada tamamlanır. Tamamlanan teste ilişkin gerekli bilgiler raporlanarak ilgililerle paylaşılır. Psikolog ve ilgililer (ebeveyn) arasında test sonuçları hakkında değerlendirme yapılarak çocuğun artı ve eksik yönlerine dair hususlar müzakere edilir. Çocuğun desteklenmesi gereken noktalara dair bilgilendirme yapılır ve eksik yönlerin gelişimini sağlamak amacıyla özgü bir planlama yapılır.

Başta Kemerburgaz CAS testi olmak üzere, Psikolog Dr. & Uzman DKT Zeynep Gedik Küçük tarafından uygulanan diğer testler hakkında merak edilen hususlara yönelik en hızlı bilgiye ulaşmak için web sitemizin iletişim sekmesini ziyaret edebilir, iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.