Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

Zeka; bireyin, yaşamını sürdürmesine yardımcı olan uyum sürecidir. Bir diğer ifadeyle, bilginin yeni bir koşula elverişli biçimde düzenlenerek ortaya konma becerisidir. Zekanın ölçülmesi ve değerlendirilmesi sürecinde bireyi yakından tanımak, güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek, problemlerin sebeplerine ve kaynağına dair ipuçları elde etmek, bireye yardımcı olabilecek özellikleri saptamak yer alır.

Wechsler Zeka Ölçeği – IV (WISC – IV) Nedir?

WISC – 4; 1970’li yıllardan bu zamana değin uygulanan WISC – R zeka testinin, günümüz koşulları, normları ve gereksinimleri dikkate alınarak modernize ve revize edilmiş halidir. Farklı nedenlerden dolayı uygulanan zeka testlerinden biri olan WISC – 4; yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünya genelinde bilinen, yaygın, kapsamlı, güvenilir ve güncel bir zeka testidir.

Kadıköy WISC – 4 testi; uzman marifetiyle uygulanan, 6 – 16 yaş grubu çocukların bilişsel yeteneklerini ölçemeye yarayan klinik bir ölçektir. Bireysel olarak uygulanan bu test, zeka düzeyinin tespit edilmesi ve gereken yönlendirmelerin yapılmasında yardımcı bilgi, veri ve istatistik sunar. WISC – IV, 10 temel alt test; 5 yedek alt test olmak üzere toplamda 15 alt testten oluşur.

WISC – IV ve WISC – R Arasındaki Farklar Nelerdir?

WISC – IV ve WISC – R, yapı ve yorum bakımından çeşitli ayrımlara sahip olan, temelde aynı orijine dayanan iki farklı zeka ölçeğidir. Türkiye norm çalışması 2013 yılında tamamlanan WISC – 4; WISC – R zeka ölçeğinin, günümüz koşulları bakımından çocukların bilişsel gelişimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini tam olarak yansıtmada yetersiz kaldığı düşüncesinde hareketler geliştirilmişmiş zeka ölçeğidir.

WISC – 4 ile daha geniş bir yaş aralığı benimsenmiştir. Ayrıca, WISC – R zeka ölçeğinde; tüm ölçek zeka puanı, sözel zeka puanı ve performans zeka puanı olmak üzere 3 tür puan kümesi söz konusuyken, WISC – 4 zeka ölçeğinde farklı ve yeni beceri kümeleri söz konusudur. WISC – IV zeka ölçeğinde; tüm ölçek zeka puanı, sözel kavrama, algısal yürütme, çalışma belleği ve işlemleme hızı puanları ölçülmektedir.

Karşılaştırma KriterleriWISC – RWISC – IV
Uygulama Alt Test Sayısı1010
Yedek Alt Test Sayısı25
Kaç Alt Başlıkta Değerlendirmektedir?24
Uygulama Süresi60 – 75 dk.75 – 90 dk.
Yaş Aralığı6 yaş 0 ay – 16 yaş 0 ay6 yaş 0 ay – 16 yaş 11 ay
Test Tekrarı İçin Önerilen Süre6 ay1 yıl
Uygulanmaya Başlandığı Yıl19842016

Kadıköy WISC – 4 Testi Hangi Yetenekleri Ölçer?

Dört temel bölümden oluşan Kadıköy WISC – 4 testi; “sözel kavrama”, “algısal akıl yürütme”, “çalışma belleği” ve “işlemleme hızı” olmak üzere 4 ana bölümde ölçme ve değerlendirmeye olanak tanır.

Sözel Kavrama

Sözel kavramada akıl yürütme, kavram oluşturma, kavrama, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneği kullanılır. Beş ayrı alt testten oluşan sözel kavrama için işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yetenekleri kullanılır.

Algısal Akıl Yürütme

Algısal akıl yürütmede akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyon ölçülür. Dört ayrı alt testten oluşur.

Çalışma Belleği

Çalışma belleğinde kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon ve çalışma belleği ölçülür. Üç ayrı alt testten oluşur.

İşlemleme Hızı

İşlemleme hızında işlemleme hızı, harf – motor işlemleme hızı ölçülür. Dört ayrı alt testten oluşur.

Kadıköy WISC – IV Hangi Durumlarda Uygulanır?

WISC – 4 zeka testine başvurulması gereken başlıca durumlar şunlardır:

  • Çocuğun okul ile ilgili uyum problemleri söz konusuysa,
  • Okuldan veya öğretmeninden yönlendirme varsa,
  • Akademik açıdan başarısızlık yaşanıyorsa,
  • Akranlarına kıyasla (olumlu ya da olumsuz) farklı bir durum fark edildi ise,
  • Çocuğun eğitim hayatına ilişkin düzenlemeye gidilecekse,
  • Davranışsal problemlerin, zihinsel kapasite ile mi yoksa duygusal kaynaklı mı olduğu yönünde saptama yapılması gerekli ise,
  • Velayet değerlendirmesinde bulunulacaksa.

Önemli! WISC – IV, ancak Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen WISC – IV Uygulama Sertifikasına sahip olan, psikoloji lisans mezunu kimselerce uygulanabilir. Kadıköy WISC – 4 testine ilişkin merak konusu hususları açıklamış bulunuyoruz. Bahse konu zeka ölçeği hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için web sitemizin iletişim sekmesi üzerinden tarafımızla irtibat kurabilirsiniz.