Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

CAS (Cognitive Assessment System); 5 – 17 yaş grubu çocukların, bilişsel bakımdan ölçme ve değerlendirmelerinin yapılması amacıyla başvurulan, 4 ölçek ve 12 alt testten oluşan zeka testidir. CAS testi, zekanın zihinsel işlevlere dayandığı görüşünü benimsemiş ve bu görüşten hareketle geliştirilmiştir. Kadıköy CAS testi Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel becerilerin değerlendirilmesi amacıyla uygulanan, sonuçları bakımından isabetli bir zeka testidir. CAS;

 • Başarının önceden ölçülebilmesi,
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tespiti,
 • Öğrenme güçlüğü olan çocukların belirlenmesi,
 • Çocuklarda üstün yeteneklerin saptanması,
 • Planlama problemi bulunan çocukların tespiti

Açısından isabetli sonuçlar sunan ve geçerliliği bakımından yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada kabul görmüş bir zeka testidir.

CAS Testi Nedir?

Cognitive Assessment System’ın kısa adı olan CAS; beş ila on yedi yaş arası bireylerin, bilişsel işlem açısından değerlendirilmesine hizmet eder. Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlemler olmak üzere dört alt testten oluşan CAS, söz konusu alt testlerinin her birinin de üçer alt testi olması sebebiyle toplamda on iki alt teste sahiptir.

CAS testi İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri öncülüğünde Türkiye Standardizasyonu yapılmış ve bu sayede Türkçeye kazandırılmış bir zeka testidir. Özellikle vurgulamakta fayda var ki, CAS testi, ancak yetkili uzmanlar marifetiyle uygulanmalıdır. Söz konusu uzmanlarsa ilgili kurum tarafından uygulayıcı yeterlilik sertifikası almış kişilerdir.

kadıköy cas testi

Kadıköy CAS Zeka Testi

Kadıköy CAS testi; 5 – 7 ve 8 – 17 yaş grupları olmak üzere, temelde iki farklı forma sahiptir. Zira, alt testlerden bazıları yalnızca 5 – 7 yaş grubuna yönelik iken, bazıları da yalnızca 5 – 17 yaş grubuna özgürdür. Ne var ki, 5 – 17 yaş grubunun tamamını kapsayan alt testler de yok değildir. Kadıköy CAS testine uygulanması önerilen bazı durumları şu şekilde sıralayabiliriz: çocuğun;

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna
 • Öğrenme güçlüğüne
 • Zihinsel engele
 • Travmatik beyin hasarına
 • Ciddi duygusal bozukluklarına
 • Üstün zekaya
 • Planlama problemleri yaşamasına ilişkin, öncesinde isabetli ve sağlıklı sonuçlar sunar.