Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

Dil ve konuşma terapisti, dil ve konuşma sorunlarına bağlı iletişim sorunlarının ayırıcı tanısı, değerlendirmesi, sağaltımı  aşamalarında görev alan, bu alanda koruyucu önleyici ve bilimsel çalışmalar yapan uzmanı  ifade eder. Dil ve konuşma patoloğu olarak da bilinen DKT; insan iletişimi, dil – konuşma üzerine şekillendirdiği çalışmaları kapsamında, yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin ses, konuşma, yutma fonksiyonları ve dil bozuklukları tedavisi üzerine hizmet verir.

Başakşehir konuşma ve dil terapisti Zeynep Gedik Küçük; Uzman DKT ve DR. Psikolog kimliği ile, uzmanlık alanında ayırıcı tanı koyabilen, sorunları değerlendirerek çözümler geliştiren ve mesleğinin gerektirdiği etik değerlere bağlı kalarak hizmet veren uzmandır. Dil ve Konuşma sorun ve tedavileri kapsamında sunduğu başlıca hizmetler şunlardır:

 • İletişim bozuklukların ayırıcı tanısının konulması, önlenmesi, müdahale programı kapsamında tedavi uygulamalarının tatbik edilmesi,
 • Artikülasyon ve diğer konuşma sesi bozuklukları,
 • Afazi ve diğer nörolojik kökenli konuşma ve dil bozuklukları,
 • Yutma, yutkunma bozuklukları,
 • Ses bozuklukları,
 • Özgül dil bozuklukları,
 • Disleksi,
 • Disgrafi,
 • Diskalkuli,
 • Erken dil ve konuşma eğitimi ve terapisi,
 • İşitme kaybı olan bireylere konuşma ve dil terapisi,

Başakşehir Konuşma ve Dil Terapisti

Çocukların konuşma gelişiminde yaşanan gecikmeler, konuşma sesi bozuklukları şeklinde tanımlanır. Artikülasyon, yaygın konuşma sesi bozukluklarındandır. Konuşmanın anlaşılırlığını olumsuz yönde etkileyen artikülasyon bozukluğu; kişinin, konuşma seslerinin motor üretiminde zorluk yaşaması yahut sesleri yanlış üretmesidir.

Fonolojik bozukluklar, bir diğer yaygın konuşma sesi bozukluklarındandır. Fonolojik bozukluğu olan çocuklarda; günlük konuşma seslerinin yer değiştirilmesi, düşürülmesi, hatalı kullanımı veya sözcük öbeklerinin karışması sık görülen belirtiler arasındadır.

Sıkça rastlanan diğer iletişim bozuklukları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kekemelik,
 • Hızlı bozuk konuşma.
 • Dizartri,
 • Apraksi,
 • Afazi,
 • Ses Bozuklukları,
 • Gecikmiş dil ve konuşma
 • Özgül dil bozukluğu

Başakşehir Çocuk Psikolog

 • Başakşehir psikolog hizmet ve çözümleri sunan Dr. Psikolog Zeynep Gedik Küçük; sosyoduygusal, davranışsal problemleri olan çocuklarla oyun terapisi eşliğinde çalışmalar yürütmekte ve ailelere  danışmanlık vermektedir. Oyun terapisi ile destek olunan bazı konular:
 • Kaygı, korku problemleri
 • Davranış problemleri
 • Öfke  kontrol problemleri
 • Duygu düzenleme  sorunları
 • Depresyon
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Kaka tutma problemleri
 • Bunlarla birlikte Çocuklarda bilişsel,  nörolojik ve gelişimsel  değerlendirmeler de yapılmaktadır. Bu kapsamda zeka , gelişim,  dikkat, dürtüsellik ve bellek testleri uygulanmaktadır. Yapılmakta olan güncel testler:
 • WISC-IV
 • CAS
 • DENVER GELİŞİM TARAMA TESTİ
 • AGTE
 • DİSLEKSİ BATARYASI
 • NÖROLOJİK TEST BATARYASI
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) – Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)  olan çocuklarda dikkat becerilerini artırmak ve dürtüselliği kontrol altına almaya yönelik çalışmalarla  öğrenme becerilerini artırmaya yönelik  pass müdahale programı uygulanmaktadır.

Başakşehir konuşma terapisti ve psikolog Zeynep Gedik Küçük; psikolojik ölçüm araçlarından yararlanarak, yukarıda sıralanan sorunlar olmak üzere, psikoloğun görev alanına giren bir çok konuda bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak, psikolojik sorunların çözümünde gereken yardım ve desteği sağlar.

Başakşehir Dil Terapisti

Konuşmak; dinamik, etkili ve pratik bir iletişim aracıdır. İletişim kurmaksa, bireylerin en tabii gereksinimidir. Sözlü iletişimde çeşitli aksaklıklar yaşanması, kişinin duygusal açıdan olumsuz etkilenmesine neden olduğu gibi, iletişimin sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesine de engel olmaktadır. Hayat kalitesini önemli düzeyde etkileyen dil ve konuşma bozuklukları, doğru tanı ve uygun müdahale sayesinde tedavi edilebilir.

Dil ve konuşma bozukluklarının doğru teşhisi ve tedavi yöntemi, ancak uzman DKT marifetiyle mümkündür. Başakşehir dil terapisti olarak hizmet veren Uzman DKT ve Dr. Psikolog Zeynep Gedik Küçük; edindiği mesleki deneyim ve müktesebatının kazandırdığı yetkinlikle hizmet vermektedir. İstanbul dil ve konuşma terapisti Dr. Psk. Zeynep Gedik Küçük için web sitemiz üzerinde yer alan iletişim araçlarını kullanarak iletişim sağlayabilir ve süreç hakkında bilgi alabilirsiniz.