Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

Ataşehir Wisc 4 Zeka Testi çocukların zeka düzeylerinin belirlenmesi için yapılan bir testtir. Bu test, çocuğun bilişsel becerilerini ölçerek, hangi alanların güçlü, hangi alanların zayıf olduğunu tespit eder. Bu sayede, çocuğa özel bir eğitim programı oluşturulabilir.

Testin adı olan Wisc 4, Wechsler Zeka Testi’nin 4. versiyonudur. Bu test, 6-16 yaş arası çocuklara uygulanır. Test, birden fazla bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sırasıyla;

  1. Sözel kavrama
  2. Algısal akıl yürütme
  3. Çalışma belleği
  4. İşlemleme hızı

Wisc 4 Zeka Testi Nedir?

Test, farklı alt testlerden oluşur ve zeka puanınızı hesaplamak için bu alt testlerin sonuçlarına dayanır. Genellikle çocukların okul sistemi içinde ne kadar başarılı olabileceklerini belirlemek için kullanılan bir araçtır. Test, problem çözme, kelime bilgisi, hafıza ve dikkat dahil olmak üzere çeşitli bilişsel yetenekleri ölçer. Zekâ testi sonuçları, çocuğunuzun güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesine ve eğitim planlaması yapılmasına yardımcı olabilir.

Wisc 4 Zeka Testi Nasıl Uygulanır?

Ataşehir Wisc 4 Zeka Testi, çocuklarda ve ergenlerde bilişsel gelişimi değerlendirmek için kullanılan bir testtir. Bu test, dört farklı bilişsel alanı ölçmek ve bunları birleştirerek genel bir zeka skoru elde etmek için tasarlanmıştır.

Test, hafıza, problem çözme, sözcük bilgisi, sayısal zeka ve uzamsal yetenek gibi alanları ölçer. Bütünsel bir değerlendirme yapmak için, testin her bir bölümü bir araya getirilir. Bu, çocuğunuzun bilişsel yetenekleri hakkında kapsamlı bir görünüm sağlar.

Çocuğun testi etkileyecek şekilde fiziksel olarak rahatsız edecek yorgunluk, uykusuzluk ya da açlık durumuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Çocuğun çok sıkı kıyafet giymiş olmaması faydalı olacaktır. Ayrıca testten önce çocuğa zeka testine girdiğini ve bunun çok önemli olduğunu ya da sorulara odaklanması gerektiği gibi telkinler verilmemesi gerekmektedir.

Testi uygulamadan önce, bir uzman tarafından çocuğunuzun ihtiyaçlarına uygunluğu belirlenir. Test, bir çocuğun yaşı ve zihinsel durumuna göre değişebilir. Uzman, testi uygulaması için çocuğunuzla birlikte birkaç saat geçirebilir. Bu süre zarfında, çocuğunuzun bilişsel yeteneklerini ve öğrenme tarzını değerlendirecek ve testi uygulamaya uygun hale getirecektir.

Wisc 4 Testi Nasıl Değerlendirilir?

WISC-IV testi, birçok farklı testi içerir. Bu alt testler arasında sayı dizilerini hatırlama, şekil tamamlama, kelime dağarcığı, mantıksal düşünme ve öğrenilebilirlik gibi farklı kategoriler yer alır. Aynı zamanda, WISC-IV testi, farklı zeka alanlarını ölçmek için alt testleri gruplara ayırır. Böylelikle, test sonuçları, çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini gösterir.

Genellikle standart puanlarla değerlendirilir. Bu puanlar, çocuğun zeka seviyesini belirlemek için kullanılır. Test sırasında, çocukların performansı ve cevap verme süresi kaydedilir. Bu bilgiler, sonuçların değerlendirilmesinde kullanılır.

Ataşehir Wisc 4 Zeka Testi  sonuçları, çocuğun zeka seviyesinin yanı sıra, güçlü ve zayıf yönlerini de gösterir. Bu bilgiler, çocuğun çeşitli konular ve aktivitelerde neler için yetenekli veya zorlandığı konusunda fikir verir. Böylece, çocuğunuzun daha iyi bir eğitim alması ve yeteneklerini geliştirmesi için yardımcı olabilirsiniz.