Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

Çocuklar, duygu ve düşüncelerin ifade edilmesinde yetişkinlere kıyasla daha az bir enstrümana sahiptir. Çocuklar, duygu ve düşünce dünyasını konuşarak ifade eden yetişkinlerin aksine, daha çok oyun ve oyuncaklardan yararlanır. Zira oyun, çocuğun duygularını ifade etme, keşfetme, arzularını dile getirme, ilişkileri keşfetme ve kendilerini tatmin etmenin güvenli, eğlenceli ve pratik bir aracıdır.

Oyun terapisi sayesinde güvenli ve eğlenceli bir ortamda öğrenme imkanına sahip olan çocuklar, oyuncakları kelime gibi düşünerek, ne anlatmak istediğini oyunlar üzerinden dışa vurur. Ataşehir oyun terapisi ise çocuklarda gözlenen ruhsal sorunların, davranışsal problemlerin, bu alanda eğitim almış uzmanlar marifetiyle, oyun ve oyuncaklar üzerinden tedavi edilmesini içeren iyileştirme programıdır.

Oyun Terapisi Nedir?

Ataşehir oyun terapisi, çocukların gelişimsel ve zihinsel sağlık bakımından gereksinimlerini karşılamak ve yanıt vermek adına keşfetmeye ve kullanmaya yönelik doğal dürtülerden faydalanmaya dönük bir dizi metodu içeren terapi türüdür. Bu alanda eğitim sahibi uzmanlar kontrolüyle gerçekleştirilen oyun terapisi, çocukların kendilerini etkileyen durumlara ilişkin farkındalık kazanmasına ve dış dünyaya aktarmasına yardımcı olur.

Oyun Terapisine Ne Zaman Başvurulur?

Oyun terapisi; 2 – 12 yaş grubu çocuklarda depresyon, anne – baba kaybı, travma, yas, kaygı bozuklukları, taciz ve istismar, alt ıslatma, kardeş kıskançlığı, okul sorunları, öz güven problemleri, kronik hastalıklar, boşanma, uyum problemleri, uyku ve yemek sorunları gibi durumlara karşı, ilgili çocuğun sorun/bozukluğa uyum sağlaması ve iyileştirici sonuçlar elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilir.

Oyun Terapisi Çocuğa Neler Kazandırır?

Oyun terapisi sayesinde elde edilebilecek birçok kazanım bulunmakla birlikte, başlıca kazanımlar şunlardır: oyun terapisi, çocukların;

  • Duygu ve düşüncelerini daha iyi algılamasına, anlamlandırmasına,
  • Gereksinimlerinin karşılanması ve yanıtlanması adına, duygularını etkili bir biçimde ve uygun yollarla ifade edebilmesine
  • Sorun çözme becerilerinin gelişmesine,
  • Sorunlu davranışlarla baş edebilmesine,
  • İçsel çatışmalarını çözümleyebilmesine,
  • Davranışlarında sorumluluk bilinci geliştirmesine,
  • Öz kontrol ve öz güven mekanizmalarının gelişmesine
  • Duygu ve düşüncelerini daha etkili ifade edebilmesine olanak tanır.