Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

Ataşehir CAS testi, beş ila on yedi yaş grubu çocukların, temelde zihinsel bakımdan değerlendirilmesine olanak tanıyan zeka ve yetenek testidir. CAS testi, İstanbul Üniversitesi akademisyenleri marifetiyle Türkiye standardizasyonu sağlanarak Türkçeye kazandırılmıştır. Şimdi, bahse konu teste ilişkin merak konusu hususlara mercek tutalım.

CAS Testi Nedir, Ne İşe Yarar?

CAS (Cognitive Assessment System); 5 – 7 ve 8 – 17 olmak üzere iki farklı yaş grubu özelinde düzenlenmiş bir zeka ve yetenek testidir. Zira, belirli alt testler sadece 5 – 7 yaş grubunu kapsarken, belirli alt testler yalnızca 8 – 17 yaş grubunu kapsar. Testin nihai amacı ise hedef yaş grubu bireylerdeki zihinsel, davranışsal ve gelişimsel düzeylerin tespit edilmesidir.

Özellikle belirtmekte fayda var ki, CAS Testi, ancak İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince yetkilendirilmiş sertifikalı psikolog ve psikolojik danışmanlar marifetiyle uygulanabilir bir testtir. Bu bakımdan, Ataşehir CAS testinden beklenen faydanın elde edilebilmesi için mutlaka yetki ve uzmanlık sahibi kişilerden yardım alınması gerekir.

Ataşehir CAS Testi, 5 – 17 yaş grubu bireylerde zihinsel odaklı ölçme ve değerlendirme olanağı tanıyan, zeka ve yetenek testidir. Testin başarıyla uygulanabilmesi ve test sonuçlarının da yine başarıyla değerlendirilebilmesi için CAS testinin mutlaka uzman marifetiyle uygulanması gerekir. Söz konusu test ile birlikte değerlendirmeye konu edilen başlıca alanlar şunlardır:

  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,
  • Travmatik beyin hasarı,
  • Zihinsel engel,
  • Disleksi, Öğrenme güçlüğü,
  • Ciddi duygusal bozukluklar,
  • Üstün zekalılık,
  • Planlama sorunları,
  • Başarının önceden tespit edilmesi.

CAS Testi Ne Kadar Sürer?

CAS testi süresi – istisna durumlar hariç – genellikle 90 dakikadır. 90 dakika süre zarfında tamamlanan CAS testi, testi uygulayan uzman tarafından rapor şeklinde düzenlenerek ilgili ebeveynle paylaşılır. Uzman ve ebeveyn arasında sonuçlar üzerine bir görüşme gerçekleştirilir; görüşmede, ebeveynlere çocuk hakkında elde edilen bulgular izah edilerek nasıl bir sürecin takip edilmesi gerektiği ifade edilir.

Test sonuçlarından yola çıkarak, uzman marifetiyle saptanan olumlu – olumsuz, artı – eksi, başarılı – başarısız alanlar üzerinden aileye bilgilendirme sağlanır. Ardından, sonuç üzerinden nasıl bir yol haritası belirlenmesi gerektiği izah edilerek bilgilendirme sağlanır.

CAS Test sonuçlarına göre alanda yetkin uzmanlar tarafından  akademik  becerilerin desteklenmesi amacıyla  kişiye yönelik bilişsel müdahale programları geliştirilir. Geliştirilen bilişsel müdahale programlarında kişinin zayıf  öğrenme becerilerini,  güçlü yönlerinden destek alarak geliştirmek amaçlanır.