Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

Dil ve konuşma bozuklukları, kişinin hayat kalitesine önemli ölçüde etki eder. Buna karşın, dil ve konuşma bozuklukları erken teşhis ve uygun müdahale ve tedavi programları ile dil ve konuşma bozuklukları sebebiyle kişinin yaşamındaki sorunların giderilmesi ve hayat kalitesinin artırılması mümkündür. Birey üzerinde doğru tanı ve uygun müdahalede bulunabilmek, ancak uzman marifetiyle, yani dil ve konuşma terapisti ile mümkündür. Aksi takdirde, yanlış tanı sebebiyle yanlış müdahale programı uygulanır ve telafisi güç sorunları yaşanmasına sebebiyet verilir.

Arnavutköy dil ve konuşma terapisti; dil ve konuşma bozukluklarında tanı ve müdahale için gerekli eğitimi almış, Arnavutköy merkezli hizmet veren terapisttir. İnsan iletişimi, gelişimi ve bozuklukların tanılanması, değerlendirilmesi ve terapisi üzerinde çalışmalar yapan dil ve konuşma terapisti, dil ve konuşma bozukluklarında bilimsel faaliyetler ve araştırmalar yapan bağımsız bir meslek grubu mensubudur. Dil ve konuşma bozukluğu terapisti, iletişim, dil ve konuşma bozukluklarının tanılanması ve uygun müdahale programlarıyla tedavi edilmesinden sorumludur.

Dil ve konuşma terapisti, uygulamada farklı unvanlarla da bilinmektedir. Söz gelimi; dil ve konuşma bozuklukları uzmanı, dil ve konuşma bozuklukları patoloğu. Arnavutköy dil ve konuşma terapisti; sözel ve sözel olmayan iletişim problemlerinden yutma ve yeme sorunları olan kişilere kadar oldukça geniş bir çalışma alanına sahiptir. Bu kapsamda; ses bozuklukları, kekemelik, gelişimsel dil bozuklukları, artikülasyon – fonolojik bozukluklar, dudak – damak yarıklıkları sebebiyle gelişen konuşma problemleri, dil edinimi sağlandıktan sonra yaşanan bir hadise dolayısıyla konuşmanın bozulması veya kaybolması, edinilmiş dil bozuklukları üzerine tanı koyar ve gereken müdahale programını belirlemek suretiyle tedavi sürecini yönetir.

Arnavutköy dil ve konuşma terapisti olarak mesleğini icra eden Zeynep Gedik Küçük; iletişim bozukluklarının tanılanması, sağaltımı ve önlenmesi üzerine hizmet verir. Hizmeti kapsamında eğitsel ve klinik programlar hazırlar, geliştirir ve terapi programlarının uygulanmasını sağlar. Elde edilen verileri değerlendirmek suretiyle danışmanlık hizmeti verir. Oldukça yeni bir meslek grubu olan dil ve konuşma terapistliği, ancak lisans eğitimini tamamlamış uzman terapistler marifetiyle icra edilir. Bu itibarla, dil ve konuşma bozukluklarının tanılanması ve sağaltımı için sözde terapistlere başvurulmaması, telafisi mümkün olmayan sorunların yaşanmaması adına en doğru yaklaşım olacaktır.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Nelerdir?

Dil ve konuşma bozuklukları, içerisinde birçok problem türünü de kapsayan oldukça hacimli, kapsamlı ve multi – disipliner bir uzmanlık alanıdır. Birey iletişimini; doğumdan yaşlılık sürecine değin önemli ölçüde etki eden dil, konuşma, ses, bilişsel iletişim, rezonans ve yutma bozukluklarını kapsar. Dil ve konuşma bozukluklarına gerek gelişimsel gerek daha sonrasında meydana gelebilecek dil ve konuşma problemleri de dahil edilebilir.

Söz gelişi; doğumdan itibaren görülen serebral palsi, damak dudak yarıklıklarından başlayıp sonrası dönemlerde, çocukluk döneminde gözlenen fonolojik bozukluklar, dil gecikmeleri, gerek çocuklarda gerekse yetişkin bireylerde rastlanabilecek bazı sesleri söyleyememe bozuklukları, çocukluk döneminden ergenlik dönemine değin görülebilen akıcılık bozukluklarından kekemelik ve hızlı bozuk konuşma, ileri yaşlarda gözlenen serebvasküler fenomenler neticesinde meydana gelebilecek konuşmayı etkileyen afazi, sesi etkileyen nodül, ses kısıklığı, ses teli felci ve polip gibi ses bozuklukları, motor konuşma bozuklukları, belirli hallerde yahut hastalıklardan sonra yaşanabilecek yutma bozuklukları üzerinde çalışmalar yapan uzmanlık alanıdır.

Dil ve konuşma bozukluklarında faaliyet ve hizmet gösteren uzmanlar; dil ve konuşma terapisti, dil ve konuşma patoloğu olarak isimlendirilir. Dil ve konuşma bozuklukları, dil ve konuşma terapisti marifetiyle tanılanır ve gerekli müdahale programı hazırlanarak iyileştirilme çalışması yapılır.

Arnavutköy Dil ve Konuşma Terapistinin Hizmet Alanları Nelerdir?

Arnavutköy dil ve konuşma terapisti, kişilerin iletişim becerilerinin etkili ve sağlıklı olmalarını sağlamak adına çeşitli alanlarda faaliyet yürütür. Dil ve konuşma terapisti tarafından verilen başlıca hizmetler şunlardır:

  • Dil ve konuşma gelişimi geciken bireylere yardımcı olmak,
  • Sesi ile alakalı sorun yaşayan bireylerde ses terapileri uygulamak,
  • Artikülasyon bozukluğu veya fonolojik bozukluğu olan kişilerde konuşma seslerinin uygun üretimini öğretmek,
  • Yutma sorunu yaşayan kişilerin değerlendirilmesi, beslenme biçimlerinin düzenlenmesi ve yutma becerilerinin tekrar kazanılması amacıyla tedavi programlarının uygulanması,
  • Kişilerin iletişiminin etkililiğini artırmak ve sözel olmayan iletişim gibi günlük iletişim becerilerini artırmak,
  • Akıcılık ve kekemelik sorunu olan kişilerin daha akıcı konuşmasını sağlamak,
  • Dil ve konuşma bozukluklarını önleme yolları ile alakalı kişilere ve topluma tavsiyelerde bulunmak,
  • Afazili kişilerin dil ve konuşma becerilerini yeniden öğrenmesi için yardımcı olmak,
  • İleri seviyede konuşma problemi yaşayan kişiler için destekleyici ve alternatif iletişim sistemlerini değerlendirmek, seçmek ve geliştirmek.

Dil ve Konuşma Bozukluklarında Erken Müdahalenin Önemi

Dil ve konuşma problemi yaşayan bireylerin erken tanı ve tedavisi, bireyin zihinsel gelişiminde son derece önemli bir yere sahiptir. Probleme müdahale edilmesi, dilsel ve zihinsel gelişimin yanı sıra, ilgilinin gelecekte problem yaşaması muhtemel sair alanlarda; duygusal, davranışsal, öğrenme, okuma ve sosyal gelişimde de olumlu katkı sağlar.